Reklam
Reklam
Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 4,03 / Satış: 4,05
€ EURO → Alış: 4,96 / Satış: 4,98

SON DAKİKA

Diş Hekimleri Odası’ndan Nebil Seyfettin Güven tazeledi!

Diş Hekimleri Odası’ndan Nebil Seyfettin Güven tazeledi!
  • 17.04.2018
  • 10 kez okundu
Reklam

Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanlığına Nebil Seyfettin yeniden seçildi.

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan ve Divan Başkanlığını İnayet Taşçı’nın yaptığı genel kurula serbest ve kamuda çalışan dişhekimleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra HAMOK (Hatay Akademik Meslek Odaları Başkanları), ADSM Başhekimi ve Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri katıldı.

Hatay Dişhekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin konuşmasında, meslek sorunlarının ve bölgenin sorunlarını, oda genel sekreteri Davut Akemoğlu odanın 2 yıllık çalışma raporunu, genel sayman Leyla Ergün mali raporu ve dişhekimi Meşlin Şenay Bat’ın denetleme raporunu okuduktan sonra genel kurul tarafından ibra edildi.

Pazar günü büyük bir katılım ile gerçekleştirilen seçimde oy kullanan dişhekimlerinin hemen hemen tamamının oyunu alan Nebil Seyfettin ve ekibi görev dağılımını mazbatalarını aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilirken, Yapılan seçimler sonucunda; Yönetim Kuruluna Nebil Seyfettin, Ahmet Karbeyaz, Burhan Mansuroğlu, Leyla Ergün, Davut Akemoğlu, NahiddinTumani, Ayten Kaya, Eşref Kanadlı, İhsan Cemal Melek, Denetleme Kuruluna Meşlin Şenay Bat, Emin Sermet Gülerve Emrah Karaçay, Disiplin Kuruluna Soner Amaç, Emel Dağ, Fatma İlden Kahramanoğlu, Neriman Paşabeyoğlu, Mehmet Yumuşak, Kurultay de Mithat Baklacı, Behiye Bolgül, Necdet Çapar, Sadık Emir, Orhan Günal, Ahmet Kanatlı ve Adnan Kimyon seçildiler.

YÖNETİM BECERİMİZİ, GEÇMİŞ 32 YILDA OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE MESLEKTAŞLARINA ÖĞRETEN DEĞİL, ONLARDAN ÖĞRENEN, ONLAR İÇİN ÖRGÜT OLMA BİLİNCİYLE GELİŞTİRDİK

Oda Başkanlığına yeniden seçilen Diş Hekimi Nebil Seyfettin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmasında, Yönetim becerisini geçmiş 32 yılda olduğu gibi bugün de meslektaşlarına öğreten değil, onlardan öğrenen, onlar için örgüt olma bilinciyle geliştirdiklerine vurgu yaptı.

Başkan Nebil Seyfettin konuşmasına,  “Hatay Dişhekimleri Odası’nın 17. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve yönetim kurulum adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komşu ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatında, hayatını kaybeden şehitlerimizi Saygı ve rahmetle anıyor, askeri harekatın en kısa zamanda başarıyla tamamlanarak, Bölgemizde huzur, barış ve kardeşliğin tekrar sağlanmasını dilerim” sözleriyle başladı.

Başkan Nebil Seyfettin konuşmasına,  ilkesel olarak neler yaptıklarını, neyi savundukları, neler istediklerini ise şöyle özetledi:

NELER YAPTIK.?

Politikalarımızı,  mesleki sorunlarımız ve toplumun somut ağız diş sağlığı sorunları üzerinden inşa ettik.

Taleplerimizi, öncelikle uzlaşı ve diyalog süreçleriyle, her türlü yasal ve meşru eylem biçimleri ile savunduk.

Hükümetlerin, antidemokratik, meslek ve sivil toplum örgütlerini dikkate almayan kararlarına tüm gücümüz ve olanaklarımızla karşı koyduk.

Demokrasi, laiklik, insan hakları değerlerini siyasetimizin aracı değil kendi var oluşumuzun amacı saydık, hiçbir koşulda demokrasiden ve özgürlüklerden ödün verilmesine onay vermedik.

İnsanlığın, ülkemizin, aydınlanma, özgürleşme, demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin bileşeni olduk, sivil toplum örgütleri ve HAMOK gibi meslek kuruluşlarıyla bu temellerde sürekli olarak birliktelik içinde bulunduk.

Meslek politikalarının oluşumunda, meslektaşlarımızın yanı sıra bilimsel kuruluşlar, uzman kişilerle, ADSM bünyesindeki meslektaşlarımızla ve özellikle MKÜ Dişhekimliği Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleriyle sürekli olarak işbirliği içinde olduk.

Yönetim becerimizi, geçmiş 32 yılda olduğu gibi bugün de meslektaşlarına öğreten değil,     onlardan öğrenen, onlar için örgüt olma bilinciyle geliştirdik.

Temsili demokratik yapımızı, katılımcı demokrasinin tüm norm ve ilkelerini yaşama geçirerek güçlendirdik.

Birliktelik içinde farklı olmayı, farklılıklarımızla birlikte olma becerisini en zor koşullarda bile başardık.

NELERİ SAVUNUYOR? NEYİ İSTİYORUZ

Sağlık hizmetleri ve ağız diş sağlığı hizmetleri temel bir insan hakkıdır.

Ağız diş sağlığı, genel sağlıktan, diş hekimliği genel tıp hizmetlerinden ayrılamaz.

İnsanlarımız ister kamudan, isterse özelden temel ağız-diş sağlığı hizmetlerini alabilmelidir.

Her meslektaşımız,  insanlık ve hekimlik onuruna yakışır bir yaşam ve gelir düzeyine ulaşmalıdır.

Tüm meslekleri olduğu gibi dişhekimliği mesleğini de değersizleştiren, eğitim kalitesi ve insan gücü planlamasını hiçe sayan yeni dişhekimliği fakülteleri açılmamalıdır.

Sosyal devlet anlayışı, vatandaşlarının çalışma yaşamlarında da adaletli koşulların sağlanmasını savunur. Buna karşıt olarak, kamuda ve özelde tekelleşmeyi dayatan, muayenehaneciliği yok eden, Asgari Ücret tarifemizi rehber tarifeye çeviren, tam gün yasasıyla kamuda çalışmayı Zorlaştıran politikaları reddediyoruz.

Kamudaki meslektaşlarımızın özlük haklarındaki adaletsizlikleri, sağlık hizmetinin yapısıyla çelişen bugünkü performans uygulamalarını ve güvencesiz çalışma koşullarını reddediyoruz.

Meslektaşlarımız arasında haksız rekabete yol açacak her türlü girişime karşı çıkıyor Hekimlik etik normlarını, yaşam ve meslek uygulamalarımız için temel yol gösterici olarak görüyoruz.

Kamu yararını gözeten kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri her zaman, doğaları gereği sağlığın piyasalaştırılması gibi direkt insan sağlığı üzerine etki eden konularda ve evrensel değerleri gözetmeyen durumlarda muhaliftir. Ancak bir muhalefet partisi değildir, bir ideolojiye takılmamıştır. Bu nedenle bugünün muhalefeti günün birinde iktidar olursa onların da olası sapmalarına ya da yanlışlarına yine muhalif olacaktır. Ne yazık ki işte bu karakterimiz nedeniyle geçmişten bugüne iktidarlar tarafından çeşitli yöntemlerle susturulmaya çalışılıyoruz

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Merkezi bütçeden pay almaması ve kendi bütçesini oluşturan gelir kaynaklarının yasal düzenlemeye tabi tutulması mali özerkliğinin bir sonucudur. Bu özerklik, kurumların dış etkilere karşı korunmasını ifade eder. Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara özerklik tanınmasının nedeni faaliyetlerini hizmetin gereklerine ve kamu yararına uygun bir şekilde sürdürmelerini güvence altına almaktır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bir görevi de temsil ettiği mesleğin bağımsızlığını siyasilerin müdahalelerine karşı da korumaktır. Bu bakımdan bilime ve tekniğe aykırı projelere, özelleştirme politikalarına, mesleki alanlarda ki tahribata, meslek mensuplarına dönük saldırılara nereden gelirse gelsin karşı çıkmak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının anayasal görevlerinin gereğidir.

Bu görevi yerine getirmek sorumluluğumuz, meslek örgütlerinin varlığını tehdit eden bir argüman olarak kullanılmamalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları belli mesleğe sahip olanların devlet dışındaki kitlesel ve demokratik örgütlerdir.

Daha önce de kamu kurumu niteliğindeki akademik meslek örgütlerine yapılan müdahaleler nedeniyle görülen davalar sonucu oluşan Anayasa Mahkemesi kararlarının da ortaya koyduğu gibi, meslek kuruluşlarının mesleki faaliyetler ile sınırlı olmak üzere üyelerini ve örgütlerini bağlayıcı karar alma, uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisi mevcuttur. Bu yetkinin kullanılması ile zaman zaman ortaya çıkabilen, iktidarların kararları yerine kamu yararını savunma reflekslerinden duyulan rahatsızlıkla, meslek oda ve birliklerinin parçalanması, birden çok oda ve birlik oluşturulması, üyeliğin isteğe bağlı hale getirilmesi, isminin değiştirilmesi ve örgütün işlevsizleştirilmesi için başka farklı uygulamaların devreye sokulması planları, demokratik ülkelerde kabul edilmeyecek yöntemlerdir.

Biz Türk Diş Hekimleri Birliğine bağlı bir oda olarak; Örgütümüzün insana, insan sağlığına, hekimlik mesleğine, meslektaşlarımıza karşı olan ve tarihsel süreçte gelişen evrensel meşruiyeti ile görevimiz haline gelen değerlerimizi koruma ve geliştirme işimize her zamankinden daha güçlü bir şekilde sarılacağız. Anayasa ve kanunlarla da düzenlenmiş olan ve evrensel meşruiyetle yüzyıllar içinde edinilmiş olan yetkilerimizi ve sorumluluklarımızı sonuna kadar savunacak ve kamu yararı için var olacağız.

Kısacası, Anayasadan ve kanunlardan gelen yetkimiz ve üyelerimizden aldığımız güçle adımıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlığındayız.

Mesleğimizin ve Meslektaşlarımızın genel menfaatlerini halkımızın ve ülkemizin genel menfaatlerinden ayrı tutmadan savunacağımızı, Sadece Birliğimize karşı değil, kamu yararını savunan tüm meslek birlikleri ile dayanışma içinde olacağımızı ifade etmek isterim.

Genel kurula katılarak demokrasimize, geleceğimize ve mesleğinize sahip çıktığınız için hepinizi kutluyor, ülkemiz ve mesleğimiz için güzel yarınlar görmeniz dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Reklam
Hatay Halkı, aydınlık bir gelecek için yürüyecek!
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci Yıldönümünün coşkusunu, maneviyatını Hatay halkına dolu dolu yaşatmak ve...
23 Nisan, Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyetini kurma yolunda atılmış en büyük adım!
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, 23 Nisan’ın, Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyetini kurma yolunda atılmış en büyük adım olduğunu vurguladı....
Yarınların teminatı çocuklarımız, Türkiye’yi daha müreffeh yarınlara taşıyacak!
Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci,  yarınların teminatı çocukların, Türkiye’yi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarını dile getirdi. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci,...
Vali Ata, Danıştay Başsavcısı Yılmaz’ı Ağırladı
Hatay Valisi Erdal Ata, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Vali Erdal Ata, dün sabah karşıladığı Danıştay...
Minikler, 23 Nisan Çocuk şenliğinde koyasıya eğlendi!
Hatay Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’ Antakya Atatürk...
Cezalandırılmanın başka bir şekli
Hatay’ın Samandağ Eğitim Sen Temsilcisi Serap AldıçBakallı, nitelikli okul uygulamasını, cezalandırılmanın başka bir şekli olduğunu iddia etti. Serap Aldıç Sakallı,...
AKP’li Büyükşehir Meclis üyeleri yanlışlarından dönmeli!
DİSK Genel İş sendikası Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, AKP’li Hatay Büyükşehir belediye Meclis üyelerini yanlışlarından dönmeye çağırdı. Yaptığı basın...
Vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşlarımıza bereketli ve bol kazançlar diliyorum!
Hatay Valisi Erdal Ata, vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşlara bereketli ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay’da...
Samandağ CHP’de coşkulu açılış!
Hatay’ın CHP Samandağ ilçe teşkilatı yeni ilçe binasının açılışı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıl park karşısında hizmet...
Hatay’ın kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin olduğu gibi yerel yönetimlerin de görevidir!
Hatay Büyükşehir belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin olduğu gibi yerel yönetimlerin...
Mustafa Kemal Üniversitesi, Üniversite Tanıtım Günlerine Katıldı
Mustafa Kemal Üniversitesi Eket Fuarcılık tarafından 23 Mart 2018 tarihinde Mersin Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezinde ve 16 Nisan 2018...
Turizmde Hatay’ın potansiyeli çok yüksek, ama bu potansiyeli değerlendirdiğimizi söylememiz mümkün değil!
Hatay Valisi Erdal Ata, Turizm’de Hatay’ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu, ama bu potansiyelin değerlendirildiğinin söylenemeyeceği gereceğini ortaya koydu. Hatay Valisi...
Payas Hassa hattında 29 PKK’lı öldürüldü!
Hatay Valiliği, Payas Hassa hattında, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyondan 29 PKK’lının öldürüldüğünü açıkladı. Hatay Valiliği tarafından,   29 PKK’lının öldürülmesiyle...
Hodri meydan, erken seçime hazırız!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Hatay’dan cevap vererek, “Hodri Meydan, erken...
Kurtuluş savaşında olduğu gibi erkek yol arkadaşlarımızla güçlerimizi birleştirirsek daha başarılı olacağımıza inanıyorum!
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Kurtuluş uluş savaşında olduğu gibi erkek yol arkadaşlarıyla güçlerini birleştirmeleri halinde...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ