Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 32,43 / Satış: 32,56
€ EURO → Alış: 34,63 / Satış: 34,77

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulunun Korona Virüsle ilgili 65 nolu Kararı

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulunun Korona Virüsle ilgili  65 nolu  Kararı
  • 26.06.2020
  • Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulunun Korona Virüsle ilgili 65 nolu Kararı için yorumlar kapalı
  • 671 kez okundu

Korona Virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/ bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

 Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan 2020/65 sayılı karar aşağıdaki linkte verilmiştir.

KARAR NO: 2020 /65 KARAR TARİHİ

İLİ: HATAY 26.06.2020

-1-

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

GÜNDEM:

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak

uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin vaka artış oranları başta olmak üzere ortaya koyduğu olumlu

gelişmeler üzerine başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede

uyulması gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her faaliyet,

iş kolu veya mekân için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim Kurulunun

önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırılmaktadır.

17.03.2020 tarih ve 04 nolu kurul kararımızla faaliyetlerinin durdurulmasına karar

verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat

döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu

tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir.

İlgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik

oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak

aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine

başlayabilmeleri için, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun

27. ve 72. maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26.06.2020 Cuma günü Vali Sayın

Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

A) Genel Esaslar

1. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu

Genelge ’de yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili

tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.

2. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine

ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin

müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde

görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecektir.

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin

bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve

içerisinde uygun yerlere asılacaktır.

4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda

bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak

şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacaktır.

5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe

kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve daha fazla

kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacaktır.

6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla

teması azaltıcı tedbirler alınacaktır.

KARAR NO: 2020 /65 KARAR TARİHİ

İLİ: HATAY 26.06.2020

-2-

7. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan

alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecektir.

Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.

8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını

engellemek için giriş kapısında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini

engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek

basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.

9. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.

10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca

nakit ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali

(POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte

edilecektir.

11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve

malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinecektir.

12. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak

yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecektir.

13. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler

kullanılacaktır.

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı

ve servis alanları, Bakanlığımızın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve

COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve

restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir.

B) Personele Yönelik Önlemler

1. Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda

bilgilenmesi sağlanacaktır.

2. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız

ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün

süreyle saklanacaktır.

3. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını

görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske

takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

5. COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık

Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.

6. Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe

değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol

içeren kolonya kullanacaktır.

7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli

uyarılacaktır.

8. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.

9. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki

çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.

10. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve

maske takılacaktır.

KARAR NO: 2020 /65 KARAR TARİHİ

İLİ: HATAY 26.06.2020

-3-

C) Müşterilere Yönelik Önlemler

1. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları

açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.

2. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden

yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen

personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası

veya temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacaktır.

4. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi

korumaları hususunda uyarılması sağlanacaktır.

5. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu

tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince girişlerde

yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacaktır.

İçeride maske çıkarılmayacaktır.

6. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en

az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.

Ç) Temizlik ve Hijyen

1. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak

temizlik yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.

2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz

çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.

3. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri,

mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine

dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri,

telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.

4. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken

maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan

yüzey dezenfektanları kullanılabilecektir.

5. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun

şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’da

yıkanması sağlanacaktır.

6. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.

7. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacaktır. Hava ile el

kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.

8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.

9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.

10. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit

Cas No: 7681-52-9) kullanılacaktır.

11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır.

Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.

12. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre

değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.

KARAR NO: 2020 /65 KARAR TARİHİ

İLİ: HATAY 26.06.2020

-4-

13. Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında

Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecektir.

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak

yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacaktır.

D) Diğer Hususlar

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak,

salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar

dahilinde hizmet verebilecektir.

Bu kapsamda;

Kaymakamlıklarımızca, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin

faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, İl/İlçe Umumi

Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak olan internet

kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanması,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi,

aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli

adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliği ile karar verildi.

Rahmi DOĞAN

 Vali

Arsuz Konarlı’da 10 kaçak Suriyeli yakalandı
Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Konarlı mahallesinde Türkiye’ye kaçak giren 10 Suriyeli yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince...
<strong>Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay’ın inşa ve ihyası için sahaya indi!     </strong>
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk seçim zaferi sonrası makamında oturmak yerine sahadaki çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Mehmet...
<strong>Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Tahtaköprü mesire alanında incelemelerde bulundu</strong>
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar göreve başlar başlamaz ayağının tozuyla Tahtaköprü Mesire alanında incelemelerde bulunarak revize çalışmalarının yapılması konusunda...
<strong>Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ağırladı!</strong>
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ağırladı. Vali Mustafa Masatlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel...
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk Baba Ocağında moral depoladı: 31 Mart’ta evimden rekor oy bekliyorum!
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, baba ocağı Kırıkhan’da hemşehrilerine seslenerek 31 Mart’ta fire vermeden evlatlarının yanında...
<strong>Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden 20 farklı Konteyner kente çocuk oyun alanları</strong>
Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurulan konteyner kentlerde çocuklar için oyun parkları kurdu. Depremden en çok etkilenen çocukların moral ve...
<strong>CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır’dan Başkan Lütfü Savaş’a destek</strong>
Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır...
Cumhur ittifakı Antakya Belediye Başkanı adayı İbrahim Naci Yapar Avsuyu’nda konuştu: Destekleriniz hizmet olarak dönecektir!
AK Parti Hatay Milletvekili Av. Adem Yeşildal, Cumhur İttifakı Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar ile ziyaret ettiği Avsuyu...
Motorsiklet hırsızı tutuklandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, motorsiklet hırsızı şüphelisi bir kişi tutuklandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik...
Altınözü’nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesinde kaçak kazı yapan 4 kişi Polis tarafından suçüstü yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay...
İskenderun’da bir araçta 3995 adet Captagon hap yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir araçta 3995 adet Captagon hapı yakalandığı belirtildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu...
Dörtyol’da şüphe üzerine durdurulan araçta 20 adet cep telefonu yakalandı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, şüphe üzerinde durdurula bir araçta gümrük kaçağı 20 adet cep telefonu yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay...
Dörtyol’da 740 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, gümrük kaçağı 740 paket sigara yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik...
İskenderun’da kumar oynayan 22 kişiye 141.350 lira idari para cezası
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 22 kişiye 141.350 lira idari para cezası yazıldığı bildirildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet...
İskenderun’daki uygulamada 3 tabanca yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamada 3 tabanca ile çeşitli uyuşturucu madde yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ