Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

SON DAKİKA

Turunçlu’da yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz!

Turunçlu’da yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz!
  • 21.01.2020
  • Turunçlu’da yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz! için yorumlar kapalı
  • 333 kez okundu

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu mahallesindeki Arıtma tesisinin yerine yeni bir tesisin yapımına kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Defne Evi’nde düzenlenen toplantıda, Turunçlu’daki arıtma tesisi konusu masaya yatırıldı.

Defne’nin Geleceği platformunun düzenlediği toplantıya Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ila vatandaşlar katılmıştı.

Toplantıda tesisin çevreye yaydığı pis kokuya dikkat çekilirken, daha sonra yayınlanan deklarasyonda, seçim öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın tesisin başka yere taşınacağı sözünü yerine getirmesi çağrısında bulunularak şu ifadeler dile getirildi:

“On yılı aşkın bir süredir; canımıza okuyan, insanca yaşam koşullarımızı ortadan kaldıran, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı bozan atıksu arıtma tesisinin, Turunçlu mahallemizden taşınması için mücadele etmekteyiz. Siyasi öngörüsüzlük sonucu, şehir gelişme alanında planlanmış olmasından dolayı, faaliyete girdikten birkaç yıl sonra ne yazık ki meskun mahal bölgesinin tam ortasında kalmıştır.

Defne İlçemizin; Turunçlu, Akdeniz, Sümerler, Armutlu ve Aşağıokçular mahallelerinde yaklaşık 60.000 nüfusun sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.

Mevcut Arıtma Tesisi, tamamen ilkel olan ve yıllar önce kullanımı terk edilen Damlatma teknolojisiyle inşa edilmiştir. Bu teknolojiyle inşa edilen Arıtma Tesislerinde atıksu, tamamen açık havuzlarda işleme tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla; tonlarca atıksuyun yarattığı koku ve kirlilik bütün mahallelerimize yayılmaktadır. Tesisten yayılan metan gazı, toprağa ve bitki örtüsüne nüfuz etmekte, yıllarca doğaya ve bizlere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir.

Geçtiğimiz günlerde, önce İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ardından CİMER’e yaptığımız başvurularda tesisin bu şekilde çalıştırılmasının, halk sağlığını tehdit ettiğini ve tesisin işletmesini yapan HATSU ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin suç işlediğini ilettik.

Konunun muhatabı olan HATSU, cevap yazısında; tesiste parfümleme sisteminin bulunduğunu ve 24 saat aktif olarak çalıştırıldığını belirtmiş, ayrıca HATSU ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kokunun ise, Asi nehrinde bulunan “Balon”dan kaynaklandığının tespit edildiğini iddia etmiştir.

Üstü açık havuzlarda arıtılan tonlarca atıksuyun yaratacağı kirliliğin, sıkılacak parfümle bertaraf edilebileceğini iddia etmek, en basit ifadeyle saflıktır. Hele, kokunun Asi deki “Balon”dan kaynaklandığını iddia etmekse, hepimizin aklıyla dalga geçmektir!

Hepinizin bildiği gibi Hata; Büyükşehir yapılırken, hiçbir altyapısı olmadığı halde mahalleler ortadan ikiye bölünerek Defne İlçesi yaratılmış ve mahallelerimiz merkez ilçeden koparılmıştır!

Turunçlu mahallemiz de, Defne ilçemizin tam ortasında ve merkezinde yer almıştır.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş, hatırlanacağı üzere 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Arıtma Tesisinin bu bölgeden taşınacağı sözünü, kamuoyu önünde defalarca vermişti.

Yerel seçimler sonrasında yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik ekibinin kendisine sunduğu hatalı proje ve buna bağlı olarak çıkardıkları yüksek maliyeti gerekçe göstererek Arıtma Tesisini taşımaktan vazgeçmek istemektedir. Yapacakları tesisin son teknoloji ürünü olduğunu, koku yapmayacağını söylemekte, Muhtarlarımızdan halkı, yeni tesisin yine Turunçlu’da yapılmasına ikna etmelerini istemektedir.

Hatırlarsanız, Başkanın sözünü ettiği modern tesisin ÇED raporunu hazırlayan firma bile kokunun tamamen yok olmayacağını, minimuma indirileceğini belirtmiş, oluşacak çamurun tahliyesi, filtrelerin temizliği yapılırken ve atığın tesise girdiği noktada meydana gelecek kokudansa hiç bahsetmemişti!

Kaldı ki;dile getirdiğimiz gibi bu bölge artık Defne İlçemizin merkezinde yer almaktadır.İlçemizin Asi bandındaki en önemli rekreasyon alanıdır.Eski alışılagelmiş siyasi kalıplarla şekillendirilemez!Bu bölgede yeni bir atıksu arıtma tesisi planlamak, hiçbir şehircilik anlayışıyla bağdaşmaz.

Burada yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz!

Buradan; Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz! Verdiğiniz sözü tutun ve bu tesisi buradan taşıyın! Artık biz de mahallelerimiz de temiz hava solumak istiyoruz!

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, beş yıllık süreçte 9 adet yeni arıtma tesisi yapıldığını söylüyor. Halkımız; on yılı aşkın bir süredir canımıza okuyan arıtma tesisinin yarattığı mağduriyet ve verilen sözler ortadayken, yeni arıtma tesislerinin yapılıp, bizlerden sabır beklenip sorunu ötelemeye çalışan zihniyetin samimiyetinden kuşku duymaya başlamıştır.

Ayrıca, şehrin atık suyunun büyük bölümü Turunçlu’daki arıtma tesisine bağlıyken, Narlıca da membran teknolojili Türkiye’nin en büyük tesisini inşa edip, atığın %20 sini orada arıtmaya çalışmak, büyük bir mühendislik ve yöneticilik kusurudur!

Atıksuların arıtılmasının Çevre Sağlığı açısından elzem olduğunun bilincindeyiz!

Ancak; Büyükşehir Belediyesine sunduğumuz, 1-3 Kasım 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Tübitak Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün birlikte hazırladıkları “ÇEVRESEL KOKUNUN ATIK SU ARITMA TESİSİ YAKININDA KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ” adlı sunum raporunda özetle;”Atıksu arıtma tesisleri koku emisyonuna neden olur. Bu nedenle atıksu arıtma tesisleri, tesis etrafında ikamet edenlerin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu çalışma tesis civarındaki vatandaşların algısını ve deneyimlerini öğrenmeye, kokunun insan üzerine ve bölgedeki koku kirliliği üzerine etkisinin değerlendirilmesine katkı sağlamıştır. Deneklerin, mide, solunum ve genel rahatsızlıkları, davranış ve aktivitelerindeki etkileri, algılanan sağlık durumları ve bunun mesafeye göre etkileri değerlendirilmiş, başta günlük aktiviteler olmak üzere yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür!” denmektedir. Her fırsatta, hekim olduğunu ve bilimsel ilkelerle hareket ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız, ne hikmetse bu çalışmayı gözardı etmektedir.

Ayrıca; İller Bankası’nın hazırlamış olduğu “EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA MEMBRAN BİOREAKTÖRLERİN TÜRKİYE’YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI” konulu tez çalışmasında; membran ömrü üretici firmalar tarafından yedi yıl olarak kabul edilmekte, ömrünü tamamladıktan sonra “AĞIR METAL İÇEREN TEHLİKELİ ATIKLAR” olarak tanımlanmakta ve bertaraf edilmesinin büyük bir problem olduğu ifade edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atıksu Arıtma Tesisleri mevzuatında; yer seçimi yapılırken, hakim rüzgar yönü ve yerleşim yerlerine olan mesafenin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi’nde de;”tesis yeri, mevcut ve planlanan meskun mahallerden olabildiğince uzak tutulmalıdır” denilmektedir.

Bu ilkeler ışığında; arıtma tesisinin taşınması kararı alınmışken, bütün itirazlara rağmen Çed raporu sürecinin kapalı kapılar ardında tamamlanıp, Bakanlıktan “olumlu” kararı çıkarılması tamamen hukuksuzdur!

Tesisin; Asi havzası kullanılarak, mevcut ve planlanan meskun mahal dışındaki en uygun yere taşınmasıyla, Asi güzergahı boyunca Harbiye, Sinanlı, Gümüşgöze, Değirmenyolu, Balıklıdere, Subaşı, Tavla, Hancağız beldelerinin atıksularının toplanacağını, bu bölgelerde aktif tarım yapıldığını, sulamanın Asi nehrinden yapıldığını, sofralarımızda zehirli gıda tüketmekten kurtulacağımızı yetkililere anlatmaya çalıştık!

Ne yazık ki, ”Halk istemedikçe yeni tesisi burada yapmam!” diyen Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütçe yetersizlikleri ve maliyetleri öne sürerek bu fikrinden ve verdiği sözden caymıştır!

Bütün bunların ışığında Hatay Büyükşehir Belediyesinden beklenti ve taleplerimiz:

Turunçlu’daki Arıtma Tesisinin buradan kaldırılacağına dair bir an önce Meclis kararı alınması ve hayata geçirilmesi. Bu bölgenin Defne Halkına Kent Parkı olarak kazandırılması.

Bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı, elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi, Büyükşehir Belediyesinin tesisi buradan taşımamak için yarattığı spekülasyonlara izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz!”

Neval ALTINÖZ

Başkan İbrahim Güzel’den 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan İbrahim Güzel mesajında şu...
Uyuşturucu kaçakçılığı yapan Teğmen’i Jandarma yakaladı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, sınırda görevli bir Teğmen’i uyuşturucu kaçakçılığından dolayı yakaladı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen...
İskenderun’da Uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon daha: 33 gözaltı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon da 33 kişi daha göz altına alındı. Hatay Valiliğinden verilen bilgiye göre,...
Defne ilçesinde 446 dişi hint keneviri kökü yakalandı
Hatay’ın Defne ilçesinde iki kişinin ektiği 446 dişi hint keneviri kökü yakalandığı belirtildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,  Narkotik Suçlarla...
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel’den esnaf ziyaretlerine devam
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, ilçedeki işyerlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan İbrahim Güzel son olarak, CHP Hatay İl Gençlik Kolları...
HAT SU: Arsuz’da içme suyu yenileme çalışmaları sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu hatları eski ve sağlıksız olduğu tespit edilen ve içme...
Jandarma’dan Trafik Medya Yüzleri Kampanyası
Hatay’ın Altınözü ilçesinde Jandarma tarafından Trafik Medya Yüzleri Kampanyası başlatıldı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınözü İlçe Jandarma  Komutanlığı, Trafik...
Defne Kadın Dayanışma Merkezi 8 Mart’ta hizmete açılacak
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ”güçlü kadın güçlü toplum” düşüncesiyle kadınlara yönelik başlattıkları çalışmalardan biri olan Kadın Dayanışma Merkezinin  8...
Bitlis Tatvan şehitleri toprağa verilmeye başlandı
Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin düşmesi sonrası şehit olan 11 Asker düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Düşen helikopterde bulunan ...
Vali Rahmi Doğan başkanlığında Dinamik Denetim Süreci Toplantısı Gerçekleştirildi
Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında gerçekleştirecek olan   “Dinamik Denetim Süreci”  ile ilgili Video Konferans Sistemi...
8 Mart’ta CHP’de Başkanlıklar bayanlarda olacak
Hatay Cumhuriyet Halk Partisinde 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Başkanlıklar bayanlara devredilecek. 8 Mart dolayısıyla CHP’de ilk görevlendirmeler CHP Defne...
Başkan Savaş TRT Radyolarına konuk oldu: EXPO’ya gelen misafirlerimiz ile birikimlerimizi paylaşacağız!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, konuk olduğu TRT Radyo1 kanalında Hatay gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu....
Moldova Büyükelçisinden Vali Doğan’a ziyaret
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bugün  Valilik Makamında gerçekleşen...
CHP Milletvekili Tokdemir’den Bakan Elvan’a soru önergesi: Türkiye’de 2 yılda kaç lira vergi toplandı?
CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a Türkiye’den kaç lira vergi toplandığını sordu. Türkiye’de 2.825 lira...
Samandağ Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Mart’ta
Samandağ Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Mart 2021 Cuma günü saat 16:00’da yapılacak. Samandağ Belediyesi Hizmet Binasında bulunan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ