Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 32,12 / Satış: 32,25
€ EURO → Alış: 34,78 / Satış: 34,92

Turunçlu’da yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz!

Turunçlu’da yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz!
  • 21.01.2020
  • Turunçlu’da yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz! için yorumlar kapalı
  • 1.202 kez okundu

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu mahallesindeki Arıtma tesisinin yerine yeni bir tesisin yapımına kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Defne Evi’nde düzenlenen toplantıda, Turunçlu’daki arıtma tesisi konusu masaya yatırıldı.

Defne’nin Geleceği platformunun düzenlediği toplantıya Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ila vatandaşlar katılmıştı.

Toplantıda tesisin çevreye yaydığı pis kokuya dikkat çekilirken, daha sonra yayınlanan deklarasyonda, seçim öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın tesisin başka yere taşınacağı sözünü yerine getirmesi çağrısında bulunularak şu ifadeler dile getirildi:

“On yılı aşkın bir süredir; canımıza okuyan, insanca yaşam koşullarımızı ortadan kaldıran, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı bozan atıksu arıtma tesisinin, Turunçlu mahallemizden taşınması için mücadele etmekteyiz. Siyasi öngörüsüzlük sonucu, şehir gelişme alanında planlanmış olmasından dolayı, faaliyete girdikten birkaç yıl sonra ne yazık ki meskun mahal bölgesinin tam ortasında kalmıştır.

Defne İlçemizin; Turunçlu, Akdeniz, Sümerler, Armutlu ve Aşağıokçular mahallelerinde yaklaşık 60.000 nüfusun sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.

Mevcut Arıtma Tesisi, tamamen ilkel olan ve yıllar önce kullanımı terk edilen Damlatma teknolojisiyle inşa edilmiştir. Bu teknolojiyle inşa edilen Arıtma Tesislerinde atıksu, tamamen açık havuzlarda işleme tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla; tonlarca atıksuyun yarattığı koku ve kirlilik bütün mahallelerimize yayılmaktadır. Tesisten yayılan metan gazı, toprağa ve bitki örtüsüne nüfuz etmekte, yıllarca doğaya ve bizlere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir.

Geçtiğimiz günlerde, önce İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ardından CİMER’e yaptığımız başvurularda tesisin bu şekilde çalıştırılmasının, halk sağlığını tehdit ettiğini ve tesisin işletmesini yapan HATSU ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin suç işlediğini ilettik.

Konunun muhatabı olan HATSU, cevap yazısında; tesiste parfümleme sisteminin bulunduğunu ve 24 saat aktif olarak çalıştırıldığını belirtmiş, ayrıca HATSU ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kokunun ise, Asi nehrinde bulunan “Balon”dan kaynaklandığının tespit edildiğini iddia etmiştir.

Üstü açık havuzlarda arıtılan tonlarca atıksuyun yaratacağı kirliliğin, sıkılacak parfümle bertaraf edilebileceğini iddia etmek, en basit ifadeyle saflıktır. Hele, kokunun Asi deki “Balon”dan kaynaklandığını iddia etmekse, hepimizin aklıyla dalga geçmektir!

Hepinizin bildiği gibi Hata; Büyükşehir yapılırken, hiçbir altyapısı olmadığı halde mahalleler ortadan ikiye bölünerek Defne İlçesi yaratılmış ve mahallelerimiz merkez ilçeden koparılmıştır!

Turunçlu mahallemiz de, Defne ilçemizin tam ortasında ve merkezinde yer almıştır.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş, hatırlanacağı üzere 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Arıtma Tesisinin bu bölgeden taşınacağı sözünü, kamuoyu önünde defalarca vermişti.

Yerel seçimler sonrasında yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik ekibinin kendisine sunduğu hatalı proje ve buna bağlı olarak çıkardıkları yüksek maliyeti gerekçe göstererek Arıtma Tesisini taşımaktan vazgeçmek istemektedir. Yapacakları tesisin son teknoloji ürünü olduğunu, koku yapmayacağını söylemekte, Muhtarlarımızdan halkı, yeni tesisin yine Turunçlu’da yapılmasına ikna etmelerini istemektedir.

Hatırlarsanız, Başkanın sözünü ettiği modern tesisin ÇED raporunu hazırlayan firma bile kokunun tamamen yok olmayacağını, minimuma indirileceğini belirtmiş, oluşacak çamurun tahliyesi, filtrelerin temizliği yapılırken ve atığın tesise girdiği noktada meydana gelecek kokudansa hiç bahsetmemişti!

Kaldı ki;dile getirdiğimiz gibi bu bölge artık Defne İlçemizin merkezinde yer almaktadır.İlçemizin Asi bandındaki en önemli rekreasyon alanıdır.Eski alışılagelmiş siyasi kalıplarla şekillendirilemez!Bu bölgede yeni bir atıksu arıtma tesisi planlamak, hiçbir şehircilik anlayışıyla bağdaşmaz.

Burada yeni bir arıtma tesisinin yapımına kesinlikle izin vermeyeceğiz!

Buradan; Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz! Verdiğiniz sözü tutun ve bu tesisi buradan taşıyın! Artık biz de mahallelerimiz de temiz hava solumak istiyoruz!

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, beş yıllık süreçte 9 adet yeni arıtma tesisi yapıldığını söylüyor. Halkımız; on yılı aşkın bir süredir canımıza okuyan arıtma tesisinin yarattığı mağduriyet ve verilen sözler ortadayken, yeni arıtma tesislerinin yapılıp, bizlerden sabır beklenip sorunu ötelemeye çalışan zihniyetin samimiyetinden kuşku duymaya başlamıştır.

Ayrıca, şehrin atık suyunun büyük bölümü Turunçlu’daki arıtma tesisine bağlıyken, Narlıca da membran teknolojili Türkiye’nin en büyük tesisini inşa edip, atığın %20 sini orada arıtmaya çalışmak, büyük bir mühendislik ve yöneticilik kusurudur!

Atıksuların arıtılmasının Çevre Sağlığı açısından elzem olduğunun bilincindeyiz!

Ancak; Büyükşehir Belediyesine sunduğumuz, 1-3 Kasım 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Tübitak Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün birlikte hazırladıkları “ÇEVRESEL KOKUNUN ATIK SU ARITMA TESİSİ YAKININDA KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ” adlı sunum raporunda özetle;”Atıksu arıtma tesisleri koku emisyonuna neden olur. Bu nedenle atıksu arıtma tesisleri, tesis etrafında ikamet edenlerin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu çalışma tesis civarındaki vatandaşların algısını ve deneyimlerini öğrenmeye, kokunun insan üzerine ve bölgedeki koku kirliliği üzerine etkisinin değerlendirilmesine katkı sağlamıştır. Deneklerin, mide, solunum ve genel rahatsızlıkları, davranış ve aktivitelerindeki etkileri, algılanan sağlık durumları ve bunun mesafeye göre etkileri değerlendirilmiş, başta günlük aktiviteler olmak üzere yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür!” denmektedir. Her fırsatta, hekim olduğunu ve bilimsel ilkelerle hareket ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız, ne hikmetse bu çalışmayı gözardı etmektedir.

Ayrıca; İller Bankası’nın hazırlamış olduğu “EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA MEMBRAN BİOREAKTÖRLERİN TÜRKİYE’YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI” konulu tez çalışmasında; membran ömrü üretici firmalar tarafından yedi yıl olarak kabul edilmekte, ömrünü tamamladıktan sonra “AĞIR METAL İÇEREN TEHLİKELİ ATIKLAR” olarak tanımlanmakta ve bertaraf edilmesinin büyük bir problem olduğu ifade edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atıksu Arıtma Tesisleri mevzuatında; yer seçimi yapılırken, hakim rüzgar yönü ve yerleşim yerlerine olan mesafenin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi’nde de;”tesis yeri, mevcut ve planlanan meskun mahallerden olabildiğince uzak tutulmalıdır” denilmektedir.

Bu ilkeler ışığında; arıtma tesisinin taşınması kararı alınmışken, bütün itirazlara rağmen Çed raporu sürecinin kapalı kapılar ardında tamamlanıp, Bakanlıktan “olumlu” kararı çıkarılması tamamen hukuksuzdur!

Tesisin; Asi havzası kullanılarak, mevcut ve planlanan meskun mahal dışındaki en uygun yere taşınmasıyla, Asi güzergahı boyunca Harbiye, Sinanlı, Gümüşgöze, Değirmenyolu, Balıklıdere, Subaşı, Tavla, Hancağız beldelerinin atıksularının toplanacağını, bu bölgelerde aktif tarım yapıldığını, sulamanın Asi nehrinden yapıldığını, sofralarımızda zehirli gıda tüketmekten kurtulacağımızı yetkililere anlatmaya çalıştık!

Ne yazık ki, ”Halk istemedikçe yeni tesisi burada yapmam!” diyen Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütçe yetersizlikleri ve maliyetleri öne sürerek bu fikrinden ve verdiği sözden caymıştır!

Bütün bunların ışığında Hatay Büyükşehir Belediyesinden beklenti ve taleplerimiz:

Turunçlu’daki Arıtma Tesisinin buradan kaldırılacağına dair bir an önce Meclis kararı alınması ve hayata geçirilmesi. Bu bölgenin Defne Halkına Kent Parkı olarak kazandırılması.

Bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı, elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi, Büyükşehir Belediyesinin tesisi buradan taşımamak için yarattığı spekülasyonlara izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz!”

Neval ALTINÖZ

CHP’li Nermin Yıldırım Kara: 2019 yılından beri direnen Arsuz halkı, köyünde Maden ocağı istemiyor!
Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay İli’nin Arsuz İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan krom madeni projesine dair...
Jandarma uyuşturucu uyuşturucu ticareti yapan 26 şüpheliyi yakaladı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 26 şüpheliyi göz altına aldığı belirtildi. Hatay Valiliğinden yapılan...
Hatay CHP’den Rezerv alan açıklaması: Hatay’ımıza hep birlikte sahip çıkacağız!
Hatay CHP’de yapılan Rezerv alan açıklamasında, Hatay’a hep birlikte sahip çıkılacağı mesajı verildi. CHP Hatay İl Merkezi çadırında yapılan bası...
Başkan Mehmet Öntürk Yayladağı’nda konuştu: Hatay’ı ayağa kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı unutmayacağız!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yayladağı’nda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, borç batağına düşmüş bir belediye devraldıklarını, Hatay Büyükşehir...
Başkan Mehmet Öntürk Altınözü’nde Muhtarlarla bir araya geldi: Bütün borçlara rağmen verdiğimiz sözlerin arasındayız!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk; iflas etmiş, yürüyecek hali olmayan, itfaiye araçlarına bile mazot veremeyen bir belediye devraldıklarını ancak...
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi ve Veteriner Odalarından Basın açıklaması: Yasalar öldürmez, Yaşatır, Meslek yeminimize bağlı kalacağız, yaşatacağız!
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi  ile  Veteriner Odaları, Meslek yeminlerine bağlı kalarak can dostlarımızı yaşatacaklarına dikkat çekerek, “Yasalar öldürmez,...
<strong>Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle personele kamu ihale kanunu eğitimi</strong>
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi  Yerleşkesi Meclis Salonu’nda Hatay Büyükşehir...
Antakya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı  ilaçlama çalışmalarına hız verdi
Antakya Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden haşere, sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Şehir genelinde periyodik aralıklarla...
Amık Ovası’nda Buğday hasadı devam ederken rekoltenin düşük olduğu belirtildi!
Türkiye’nin en erken buğday hasadından birisi Çukurova, ikincisi ise Hatay’ın Amik Ovasıdır. Amik Ovasında buğday hasadı birkaç gündür sürmektedir. Biçer-Döverler...
<strong>Başkan Mehmet Öntürk’ten personele promosyon müjdesi!</strong>
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Hatay Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde (HATSU- İMAR A.Ş.- ULAŞIM A.Ş.) çalışan personellerin promosyon anlaşmasını imzaladı....
Başkan İbrahim Naci Yapar, Karayolları kavşağı ve Küçük Sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Karayolları Kavşağı ve Küçük Sanayi Sitesi içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda incelemelerde bulundu. Karayolları Kavşağı ve...
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay: Çevre Kirliliğine kalıcı çözümler getireceğiz!
Hatay’ın Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay Zabıta birim ekibi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcısı...
İskenderun’da kumar oynayan 5 kişiye 32.125 lira para cezası
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan beş kişiye 32. 125 lira para cezası kesildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü...
Hakkında hapis cezası bulunan bir kişi Dörtyol’da yakalandı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların...
İskenderun’daki uygulamada aranan 13 kişi yakalanırken, Eroin ve Esrar ele geçirildi
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki uygulamada aranan 13 kişi yakalanırken, Esrar ve Eroin ele geçirildi. Hatay Valiliğinde yapılan açıklamada, Hatay Emniyet Müdürlüğü...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ