Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 13,39 / Satış: 13,45
€ EURO → Alış: 15,18 / Satış: 15,24

71 Baro’dan Ortak Basın açıklaması: Avukatlığın özüne aykırı bu düzenleme kabul edilemez

71 Baro’dan  Ortak Basın açıklaması:  Avukatlığın özüne aykırı bu düzenleme kabul edilemez
  • 24.12.2020
  • 71 Baro’dan Ortak Basın açıklaması: Avukatlığın özüne aykırı bu düzenleme kabul edilemez için yorumlar kapalı
  • 215 kez okundu

Aralarında Hatay Barosu’nun da bulunduğu71 Baro yaptığı ortak Basın açıklamasına, Avukatların “Yükümlü” tanımına dahil edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

71 Baro, Avukatlığın özüne yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin tepkisini şöyle ortaya koydu:

“5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinde değişiklik yapılarak “yükümlü” tanımının kapsamına serbest Avukatlar da dahil edilmektedir.

Kanun teklifinin gerekçesinde; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım-satım, şirket vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi işlerinde kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin durumunun ve işlemlerinin izlenmesi gibi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükleri, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini yerine getirmelerinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Avukatları, yapmış oldukları işlemler hakkında bilgi ve belge verme, şüpheli işlem ibrazı, muhafaza yükümlülüğü gibi fiillerle yükümlü kılan bu düzenleme, başta Avukatlık Kanunun 36. Maddesinde düzenlenen sır saklama yükümlülüğü olmak üzere avukatlık mesleğinin özüne ve ruhuna aykırıdır. Bu kapsamda avukatı ihbarcı haline getirerek savunma hakkının yok sayılması anlamına gelmektedir.

Avukatlık mesleğinin kamusallığı, Anayasal ve tarihsel bir ilke olan savunma hakkının kutsallığından ve evrensel hukuk prensiplerinden gelmektedir. Herhangi bir suç isnadı altındaki bireyin başta adil yargılanma hakkı gelmek üzere temel hak ve özgürlükleri, usuli hakları, masumiyet karinesi, sessiz kalma hakkı, aleyhine olan delilleri bildirmeme hakkı gibi hakları, toplumsal savunma makamı ile korunur. Bu korumanın güçlü olması için de avukatlık, hem formel hem muhteva olarak, serbest ve özgür bir meslek olarak düzenlenmiş, müvekkili ile özdeşleştirilmesi yasaklanmış ve müvekkili ile arasındaki ilişki gizli tutularak sır saklama yükümü yüklenmiştir. Avukatın kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görmesi, yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varması hali de Avukatlık Kanunu’nun 38. Maddesinde avukatın işi reddetmesinin zorunlu olduğu hal olarak düzenlenmiştir.

Gerekçesi her ne kadar “kara para suçu”nun giderilmesi olarak gösterilse de, avukatın tek yükümü SUÇ İLE BAĞLANTI YASAĞI’ na (contact ban) riayet etmesidir. Avukata mesleğini ifa ederken ;

– İzleme

– Tanıma

– Şüpheli işlem bildirimi

– Şüpheli para muhafazası

gibi yükümlülükler yüklemek, avukatı kolluk görevlisi haline getirmek, dahası CMK 161. Madde ile birlikte değerlendirildiğinde avukatı savcının emrine sokmak ve avukatlığın olmazsa olmaz koşulu olan bağımsızlık unsurunu ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Savunma hakkının kutsallığı ve temel hakların başında yer alışı, bu hakları birey adına savunan avukatın tam anlamıyla bağımsız olmasını gerektirir. Kastedilen bağımsızlık her şeyden önce; avukatın bir işi kabul etmesinde, işi takibinde ve sonuçlandırmasında sahip olduğu, herkese ve özellikle tüm erklere karşı olan bağımsızlığıdır.

Toplumsal işbölümleri binlerce yıldır uzmanlaşma meslekleri getirmiştir. Suç şüphesini takip etmek savcı ve adli kolluğun; suç yüklenmesine karşı bireylerin masumiyet karinelerini, adil yargılanma haklarını ve savunma haklarını müdafaa etmek ise avukatların görevleridir.

Anayasanın “ Hak arama özgürlüğü”nü düzenleyen 36. maddesi

“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklinde temel kuralı göstermektedir.

Kimlik tespiti, işlemlerin izlenmesi, bilgi ve belge verme, şüpheli işlem yükümlülükleri, muhafaza ve ibraz yükümlülükleri avukatların savunma haklarıyla asla bağdaşmamaktadır. Avukatın sır saklama yükümlülüğüne, mesleki faaliyeti nedeniyle öğrenilmiş şahsi, ailevi, ticari, kurumsal her türlü bilgi dahildir. Avukatlık Kanunu, avukatın sır saklama yükümlülüğü sebebiyle müvekkili ile ilgili öğrendiği hususları açığa vurmalarını yasaklamaktadır. CMK 46. Maddesi de benzer düzenlemeyi içermektedir. İş sahibi muvafakat etse dahi avukatın tanıklıktan çekinebilmesi hakkı aslında hukuk devletinin, savunma mesleğinin ve adil yargılanma hakkı ile kişinin kendini hukuki güvenlik içerisinde hissetmesinin temelidir.

 2008 yılında benzer bir madde Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinin (ş) bendine eklenmiştir. Danıştay 10. Dairesi ise 2008/1675 E. 2013/508 K. numaralı ve 24.01.2013 tarihli kararı ile bu bendi iptal edilmiştir.

 21. YÜZYILDA AVUKATLIK MESLEK KURALLARINA DAİR TURIN İLKELERİ, 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilmiştir. Türkiye bu genel kurulun katılımcısıdır. Anayasa Mahkemesi birçok kararında, Turın İlkelerine uluslararası sözleşme niteliğinde atıflar yapmaktadır.

 TURIN İlkelerine göre;

“müvekkillerini temsil etmeleri vesilesiyle öğrendikleri her türlü gerçeği ve bilgiyi gizli tutmak avukatların görevidir.”

“Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya zorlanmamalıdır.”

 Evrensel hukuk kuralları, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, iç mevzuatımız açıktır. Avukatlar, işleri nedeniyle vakıf olduğu bilgileri, paylaşamaz, paylaşmaya zorlanamaz. Aksi düzenlemeler, avukatlık mesleğinin doğasına aykırıdır, savunma hakkını ve hukuk devletini yok eder. Yargı fonksiyonu bütünüyle sakatlanır.

Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.

Saygılarımızla.

•ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

•AFYONKARAHİSAR BAROSU BAŞKANLIĞI

•AĞRI BAROSU BAŞKANLIĞI

•AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI

•ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

•ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

•ARDAHAN BAROSU BAŞKANLIĞI

•ARTVİN BAROSU BAŞKANLIĞI

•AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI

•BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI

•BARTIN BAROSU BAŞKANLIĞI

•BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

•BİLECİK BAROSU BAŞKANLIĞI

•BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI

•BOLU BAROSU BAŞKANLIĞI

•BURDUR BAROSU BAŞKANLIĞI

•BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

•ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANLIĞI

•ÇANKIRI BAROSU BAŞKANLIĞI

•ÇORUM BAROSU BAŞKANLIĞI

•DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI

•DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI

•EDİRNE BAROSU BAŞKANLIĞI

•ELAZIĞ BAROSU BAŞKANLIĞI

•ERZURUM BAROSU BAŞKANLIĞI

•ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI

•GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI

•GİRESUN BAROSU BAŞKANLIĞI

•GÜMÜŞHANE-BAYBURT BÖLGE BAROSU BAŞKANLIĞI

•HAKKARİ BAROSU BAŞKANLIĞI

•HATAY BAROSU BAŞKANLIĞI

•IĞDIR BAROSU BAŞKANLIĞI

•ISPARTA BAROSU BAŞKANLIĞI

•İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

•İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

•KAHRAMANMARAŞ BAROSU BAŞKANLIĞI

•KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞI

•KARS BAROSU BAŞKANLIĞI

•KASTAMONU BAROSU BAŞKANLIĞI

•KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI

•KIRIKKALE BAROSU BAŞKANLIĞI

•KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

•KIRŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI

•KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

•KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI

•KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI

•MALATYA BAROSU BAŞKANLIĞI

•MANİSA BAROSU BAŞKANLIĞI

•MARDİN BAROSU BAŞKANLIĞI

•MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI

•MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI

•MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI

•NİĞDE BAROSU BAŞKANLIĞI

•ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

•OSMANİYE BAROSU BAŞKANLIĞI

•RİZE BAROSU BAŞKANLIĞI

•SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI

•SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI

•SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

•SİNOP BAROSU BAŞKANLIĞI

•SİVAS BAROSU BAŞKANLIĞI

•ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI

•ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI

•TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANLIĞI

•TOKAT BAROSU BAŞKANLIĞI

•TRABZON BAROSU BAŞKANLIĞI

•TUNCELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

•UŞAK BAROSU BAŞKANLIĞI

•VAN BAROSU BAŞKANLIĞI

•YALOVA BAROSU BAŞKANLIĞI

•YOZGAT BAROSU BAŞKANLIĞI

Başkan Lütfü Savaş, Genç girişimcilerin organize ettiği panele katıldı!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TOBB Hatay Il Genç Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen ‘2022 Yılında Türkiye...
Prof. Dr. Karataş’tan  Vali Doğan’a, Ziyaret
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’yi makamında...
Yörükler, Devletin hizmetinden memnun kaldılar!
Hatay’ın Hassa ilçesinin Suriye sınır bölgesinde kış mevsimini geçirmeye çalışan  Yörükler, Devlet yetkililerine teşekkür ettiler. Hassa’ya yağan kar nedeniyle Yörükler...
Dörtyol’da Büyük Birlik Partisi Gazetecileri Ağırladı
Büyük Birlik Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Nazmi Kıymacı Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyelerini kahvaltıda ağırladı. Ülke, bölge ve ilçe gündeminin genel...
İskenderun’da silahla yaralanma olayına adı karışan 3 kişi tutuklandı
Hatay’ın İskenderun  ilçesinde silahla yaralanma olayına adı karışan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca  tutuklandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet...
Trafik ekipleri 3 günde 2955 Aracı denetledi
Trafik ekipleri 3 gün içerisinde 2955 aracı denetledikleri belirtildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trafiğin denetlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumlu ekipler...
Jandarma Erzin, Hassa ve Yayladağı’nda 2972 paket sigara yakaladı
Jandarma yol kontrolleri sırasında, Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçelerinde 1972 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı. Hatay Valiliğinden yapılan açılamada, Erzin,...
Kumar oynayan 3 kişiye 7276 lira idari para cezası
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kıraathaneden kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye toplamda 7276 lira idari para cezası kesildi. Hatay Valiliğinden yapılan...
Antakya’da uyuşturucu satıcısı iki kişi tutuklandı
Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Kanatlı Mahallesinde uyuşturucu maddesi satan iki kişi adli makamlarca tutuklandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay...
Antakya Haraparası’nda bir işyerinde 1020 paket sigara ile 3800 makaron yakalandı
Hatay’ın Merkez ilçe Antakya’ya bağlı Haraparası mahallesinde bir işyerinde gümrük kaçağı 1020 paket sigara ile 3800 adet makaron yakalandı. Hatay...
Jandarma’dan Çocuklara “Jandarma Çocuk kitabı”
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara “Jandarma Çocuk Kitabı” ve boyama kitabı hediye etti. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl...
Hatay’lı Kaymakam karda mahsur kalan Aile’yi ilçe merkezinde misafir etti
Sinop’un Erfelek ilçesi Avlağısökü köyündeki etkili kar yağışı dolayısıyla evde mahsur kalan Nedim-Hamide A. çifti yoğun gayretler sonucunda kurtarılarak, Hatay’lı...
Hatay Büyükşehir Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına karşı tüm birimleriyle hazır!
Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi(AKOM) gelecek hafta beklenen yağışlar öncesi kriz yönetimi toplantısı gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir...
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden Hafta sonu uyarısı!
Hatay Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu meydana gelmesi beklenen şiddetli yağış, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli...
Eğitim-İş’ten 2021-2022 Eğitim Öğretim yarıyıl değerlendirmesi: COVID-19 salgını ile birlikte daha da ağırlaşan sorunlara damga vurdu!
Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şubesi, COVID-19 salgını ile  birlikte Eğitimde daha da ağırlaşan sorunlara damga vurduğunu dile getirdi. 2021-2022 Eğitim...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ