Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 8,16 / Satış: 8,20
€ EURO → Alış: 9,71 / Satış: 9,75

SON DAKİKA

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı: Salgın taziyelerde daha fazla yayılıyor

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı: Salgın taziyelerde daha fazla yayılıyor
  • 05.08.2020
  • İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı: Salgın taziyelerde daha fazla yayılıyor için yorumlar kapalı
  • 131 kez okundu

Hatay İl Hıfzıssıhha  Kurulu, Korona virüs salgınının özellikle taziyelerde daha fazla yayıldığını belirtti.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında toplanan Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona Virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/ bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan 2020/79 sayılı karar açıklandı:

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak

nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının

yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel

Müdürlüğü ifadeli E.12682 sayılı “Covid-19 Ek Tedbirler” konulu genelgesi kapsamında

gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26.

maddesine istinaden 04.08.2020 Salı günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında

olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR:

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;Covid19 salgınının toplum sağlığı ve

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs

Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir

kararı alınarak uygulamaya geçirildiği; İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat

döneminde Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere

riayet edilmesi elzem olduğu, gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi

süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği

yeni bir döneme girildiği; bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve

caydırıcılık ilkeleri önem kazandığından bahisle; Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak

salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları

doğrultusunda Valiliklerimizce gerekli kararların alınması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;

1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

a. Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde

alınmasına,

b. İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

c. Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

d. Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine

yönelik tedbir alınmasına,

2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek

özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının

Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

3. İlçelerimizde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları”

oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin

bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim

temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta,

yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili

ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile

köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve

bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için

vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına

başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda

temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz

önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli

uyarıların yapılmasına,

7. İlimizde hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat

takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış

oranlarının kritik seviyelere geldiği durumlarda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en

üst seviyede uygulanmasına,

8. Covid19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

a) Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle

müsaade edilmemesine,

b) Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve

esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının

ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

c) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, Birinci

ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/ işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını

koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde

3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,

d) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini

tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim

yapılmasına,

e) Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

10. İlimizde toplu taziye uygulamasının:

a. Taziye evlerinde,

b. Evlerde,

c. Açık alanlarda, Taziye yapılmamasına

d. Toplu taziye yapılmamasına ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörler ile

kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine, “Kıymetli

Hemşehrilerimiz, Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının

 taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu

şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır.

11. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

a. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini

sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,

b. İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin

kurulmasına,

c. Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres,

zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının

teşkil edilmesine,

d. Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim

ekipleri oluşturulmasına,

e. İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar

“Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem

üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre

denetimlerin yoğunlaştırılmasına; Bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin

ödüllendirilmesine ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç

denetim sonucunda: Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile

İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri,

şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi,

aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılacak olan “Koronavirüs İl

Denetim Uygulaması Modeli”nin İlimizde de de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara

başlanılmasına ve bu hususlarda gerekli planlamaların yapılmasına,

12. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı

ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, 3.150,00 TL idari para

cezası uygulanmasına,

b) Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası,

uygulanmasına

c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma

başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan

kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme

uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli

makamlara bildirilmesine,

d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların

uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Rahmi DOĞAN

 Vali

Hatay Büyükşehir Beldiyespor Kick Boks takımından büyük başarı
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası müsabakalarına damga...
CHP’li Belediyelerin raylı sistem işbirliğinde sona gelindi
Kentteki ulaşım ağını genişletmek ve iyileştirmek için yoğun çaba harcayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor....
Atakaş Hatayspor Trabzon maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Ligde yine iki hafta üst üste yenilen Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanda Fatih Karagümrük’e 1-0, Antakya’da kendi...
Hatay Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat Ramzan ayındaki beslenmeye dikkat çekti!
Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, Ramazan ayındaki beslenmeye dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu. İl Müdürü Dr. Mustafa Hambolat,...
EĞİTİM-İŞ: Öğretmenlerimiz ölmemek için Libya vatandaşı mı olmalı?
Eğitim İş Hatay 1 nolu Şube Başkanı Mustafa Günal, Libya’ya aşı gönderilirken, Öğretmenlerin aşılanmamasına tepki gösterdi. Yönetim Kurulu adına Basın...
Vali Rahmi Doğan Reyhanlı’da Sinema Müzesine dönüştürülen binayı inceledi
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesinde Sinema müzesine dönüştürülen binada  incelemelerde bulundu. Dün  Reyhanlı ilçesine bağlı  Kavalcık ( Harran) köyünde...
Hatay Büyükşehir Belediyesi Yağışlara karşı tedbiri elden bırakmıyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçenin tamamında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Hatay Büyükşehir belediyesi  Fen İşleri Daire Başkanlığı...
Samandağ ilçesindeki Atatürk Sahil Parkı’nın temeli törenle atıldı
Samandağ Belediyesinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Samandağ’ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak  “Atatürk Sahil Parkı” projesinin temeli törenle atıldı.  ...
Başkan Savaş: Taştan ses geliyor, ama Bakanlıklardan ses gelmiyor!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhur ittifakının Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tutumunu Hatay halkıyla paylaşacağını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye...
HAT SU: 10 Bin tonluk depoda bağlantılar tamamlandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su iletimini kayıpsız ve sağlıklı şekilde sağlama adına ürettiği projeler gece...
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Parkomattaki yeni yerler için talep Kamu Kurumlarından geldi!
Hatay’ın Antakya, Dörtyol, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde uygulanan yol üstü parklanma (parkomat) uygulaması, belediyeler ve idari kurumlardan gelen taleplerle yeniden...
Vali Rahmi Doğan’dan Ramazan Ayı Mesajı: Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir!
Hatay Valisi  Rahmi Doğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Rahmi Doğan mesajında, “Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir” vurgusu...
81 İl Valiliğine Ramazan Tedbirleri Genelgesi Gönderildi
Hatay Valiliği, İçişleri Bakanlığının Ramazan tedbirleri  çerçevesinde genelge gönderdiğini belirtti. Hatay Valiliği, İçişleri Bakanlığından gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde yer alan...
Başkan İzzettin Yılmaz: On bir ayın sultanı Ramazan’ımız hayırlara vesile olsun!
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Mübarek Ramazan Ayı münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı. 13 Nisan Salı günü (Yarın)  başlayacak olan...
Antakya Bilim Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya’nın ilk Bilim Merkezi olan Antakya Bilim...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ