Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 13,39 / Satış: 13,45
€ EURO → Alış: 15,18 / Satış: 15,24

Mesleğimizin Geleceği Tehlikede!

Mesleğimizin Geleceği Tehlikede!
  • 22.11.2021
  • Mesleğimizin Geleceği Tehlikede! için yorumlar kapalı
  • 92 kez okundu

Hatay Dişhekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, Mesleklerinin geleceğinin tehlikede olduğu için, Dişhekimliğinin 113. Yılında mutsuz, üzgün ve endişeli olduklarını söyledi.

Diş Hekimliğinin 113. Yılı dolayısıyla düzenlediğiu Basın toplantısında, Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun Yıldönümü olan 22 Kasımlar1996 yılından  itibaren Sağlık,Milli Eğitim ve içişleri Bakanlıkların oluru ile “Dişhekimliği Günü”, 22 Kasım gününü içine alan hafta da “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası “olarak kutlandıına dikkat çeken Başkan Nebil Seyfettin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarımız Kuruluşlarının 113. Yılında;  Hafta boyunca,toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı vermek,  doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz  bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek,

 Toplumun ağız diş sağlığı farkındalığının  artırılması,

koruyucu ve önleyici dişhekimliğinin önemini vurgulamak,

önlemler hakkında kamuoyu oluşturmak,

Mesleki Saygınlığımız tekrar kazanmak ve sesimizi yetkililere ulaştırabilmek için değişik etkinlikler düzenlemekteyiz…

BURUK BİR KUTLAMA DAHA YAPIYORUZ

Bugün hayatı pahasına cansiperhane görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanan ve yürek burkan şiddet maalesef hız kesmeden devam ediyor.

Biz dişhekimleri ise her gün yüzlerle ifade edilen can kayıplarının artık olağanlaştığı, kanıksandığı ruh halini yaratan COVID-19 pandemisinin insanlığı hangi olumsuzluklara taşıyacağı bilinmezliği içinde BURUK bir kutlama daha yapıyoruz.

COVID-19 salgınının ilk karşılayıcıları, doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği pandemi döneminde bir kez daha net olarak görüldü, biz dişhekimleri de tüm sağlık çalışanları gibi salgınla en ön safta mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz.

COVID-19’un ülkemizde görülmeye başlamasıyla beraber kamuda çalışan diş hekimleri görev tanımında olmamasına karşın sahada ilk görev alanlardan olmuşlardır. Özellikle evlerde karantinaya alınan vatandaşlarımızın son gördükleri hekimler diş hekimleri olmuştur. Hastalığın yeni olduğu bu dönemlerde filyasyon görevi dışında, bunun hastalığa maruz kalan ve ne yapacağını bilmeyen vatandaşlar için ciddi bir psikolojik destek olduğunu sahada çalışan meslektaşlarımız bildirmişlerdir.

Biz dişhekimleri de diğer sağlık çalışanları gibi özlük hakları yanında, maalesef pandemi döneminin karşımıza çıkardığı yeni sorunlarla yüz yüze kaldık. Evlerimize gidemediğimiz, sevdiklerimize sarılamadığımız, yemek molası vermeden çalıştığımız günleri yaşadık. Halkın sağlık hakkı kesintiye uğramasın, hastalarımız mağdur olmasın diye pandemi koşullarında muayenehanelerimizi kliniklerimizi açıp hizmet vermeye çalıştık. Normal zamanlarda kolayca temin edebildiğimiz kişisel koruyucu ekipmanları bulmakta zorlandığımız günler oldu; mesleğimize bağlılık, yeminimize sadakat ve dayanışma ile o günleri de aştık. Ancak birikmiş sorunlarımızın üzerine yenileri eklenmeye devam etti.

Kamuda hizmet veren dişhekimlerininfilyasyonda görevlendirmeleri, filyasyondakilerin sorunları, ADSM’lerde hizmet vermeye devam edenlerin mesleki ve ekonomik sorunları ile azalan hizmetler nedeniyle hastaların sorunları,

Pandemi nedeniyle dişhekimliği eğitiminde yaşanan sorunlar ve bunların hayata yansımaları,

Dünya konjonktürünün değişmekte olduğu bir dönemde çevremizdeki siyasi, sosyal ve ekonomik değişimin yarattığı sorunlar kaçınılmaz olarak ülkemize yansımaktadır.

Özellikle komşularımızdan gelen göç dalgası ülkemizi ve bizi hem ekonomik hem sosyokültürel olarak olumsuz etkilemektedir.

Yeni ekonomik programın mesleğimize yansıması, İnsan güçü planlaması yapılmadan,

Siyasi popülizm adına ve hız kesmeden  açılan Diş Hekimliği Fakülteleri, artan öğrenci kontenjanları, öğretim üyesi sorunları, büyük sermaye gruplarının zincir poliklinikler ve merkezler açması,Sağlık Bakanlığının performans sistemi içerisinde açtığı ADSM’ler ve döviz kurlarındaki ani artışların bütün girdi maliyetlerine yansıması, meslektaşlarımızın ya gelir kaybı ya da işsizlik ihtimali ile karşı karşıya kalması ile sonuçlanmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ticarethanelere dönüştürdüğü poliklinik ve merkezlerin sınır tanımaz cüretle ve kanunsuzca; kapitalizmin “Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” ilkesiyle halkın sağlığının zarar görme pahasına, dişhekimlerinin emeğinin ve eğitiminin  yok sayılarak Dişhekimleri dışındaki mesleklerden olan şahısların sermayedarlığında kurulan çalışma ortamlarının dişhekiminin kendi sorumluluğunda mesleğini icra etmesini engelleyerek o mekânın kar amaçlı bir ticarethane olarak faaliyet göstermelerine karşın denetlemelerin yapılmaması, caydırıcı cezaların uygulanmaması,

Dişhekimliğinde kullanılan cihaz ve malzemelerin ağırlıklı olarak ithal ürünler olması nedeniyle paritenin sürekli TL aleyhinde değişmesiyle hizmet sunumunun güçleşmesi, buna bağlı serbest çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarını olumsuz etkilemesi,

İlimizde en büyük sorunlardan biride Suriye’den gelen mülteciler arasında kendilerini dişhekimi diye adlandıran, diplomasız kayıt dışı ve denetimsiz çalışan sahte dişhekimleridir. Sayıları gün geçtikçe artan ve halk sağlığını tehdit eden bu insanların ilimizdeki sahte dişhekimleriyle ortak işyerleri açtıklarını üzüntüyle yakından takip ediyoruz. Yetkililerden bu önemli sorunun çözümünü bekliyoruz.

Yaklaşık 2 yıldır süre gelen pandemi, üretimde var olan krizi daha da derinleştirmiştir. Ekonomik sıkıntılar tüm dünyada ve ülkemizde halkın yaşam standartlarında köklü yıkımlara neden olmuştur. Buna bağlı olarak da kamuda ve özelde çalışan dişhekimleri de bu krizden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından defalarca gündeme getirilen çözüm önerilerimiz hayata geçirilmelidir.

COVID-19 pandemisinin yaşandığı bu dönemde halkımız ağız diş sağlığı tedavilerinde büyük güçlükler yaşamakta ve pandemiye fiziki koşulları itibariyle hazırlıksız yakalanan Dişhekimliği Fakülteleri ve ADSM’lerde yoğun bir hasta birikimi gözlenmektedir.

Bunu gidermek için; kamu, üniversite ve serbest çalışan dişhekimlerinin tümünün katılımı sağlanarak, koruyucu dişhekimliği hizmetlerinin yanı sıra ertelenmiş tedavi ihtiyaçları acilen giderilmelidir. Aksi halde toplumdaki ağız diş hastalıkları genel sağlığı da olumsuz etkileyerek kısa sürede altından kalkılamayacak sağlık sorunları ve yüksek ekonomik bedellerle karşı karşıya kalınacaktır.

Her şeye rağmen bizler mesleğimizi ve toplumun ağız diş sağlığını koruma ve geliştirilmesinde üstlendiğimiz sorumlulukla hareket ederek, karşılaştığımız sorunları çözmek durumundayız. 

TDB ve Dişhekimleri Odaları, kuruluşlarından itibaren hiç bir siyasi görüşün etkisinde kalmadan etik değerlere saygılı, bilimsel temelli ağız diş sağlığı hizmetlerini, toplum genelinde önceleyen politikaları savunmuş ve bundan sonra da savunmaya devam edecektir. 

        Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 113. yılında aynı heyecan aynı gayret ve aynı idealler altında birleşen bizler, dişhekimliğinin gelişmesi ve dişhekimlerinin hak ettikleri yaşam standartları içerisinde toplumun saygın bireyleri olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

NEGATİF GÖSTERGEYİ KALDIRABİLMEK İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 2 EĞİTİM DÖNEMİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALINMAMALI

Karar vericilere birkez daha sesleniyoruz:Dişhekimine başvuru sıklığının Türkiye’ye göre çok yüksek olduğu Avrupa Birliği’ndeki dişhekimi/nüfus oranını (1/1500) baz olarak alınsa bile 2023 yılında bu verilerle hedef tutturulmaktadır. İşsiz, emeği çok ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş dişhekimleri ve çalışma biçiminin tümden işçileşmeye gittiği, piyasa koşullarının hüküm sürdüğü ve dolayısıyla deontolojik ve etik sorunların arttığı bir çalışma ortamı yaratılmaması için, kontenjanların zamana yayılarak 2022 yılından itibaren hızla azaltılmalı hatta “akademik kadro- öğrenci” dengesindeki negatif göstergeyi kaldırabilmek için önümüzdeki 2 eğitim döneminde dişhekimliği fakültelerine öğrenci alınmamalıdır.

Ülkemizin en zor ve en pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz işgücü olmak ya da işsiz kalmak olmamalıdır.

Bu konuyla ilgili önemsenmesini ve dikkate alınmasını acilen talep ettiğimiz diğer bir husus ise dişhekimliği fakültelerine alınan öğrenci sayısına (ÖSYM’de ilk 60.000 öğrenci kontenjanı) sınırlamanın belirlenecek kontenjanlarda hayata geçirilmesidir. Tıp ve dişhekimliği genel sağlığın ayrılmaz uygulama alanları olup yetiştirilecek dişhekimlerinin nitelikli eğitim almaları hususunda, alınacak önlemlerin aynen tıp fakültelerinde alınan önlemler gibi değerlendirilmesi, toplumun alacağı ağız-diş sağlığı hizmetlerinin üstün nitelikte olmasına imkân sağlayacaktır.

Sağlıklı bir toplum oluşturmadaki sorumluluk bilinciyle hareket eden dişhekimlerinin anayasal meslek örgütü olan TDB; ülkedeki sağlık politikalarını oluşturulmasına katkı sunarken, dişhekimlerinin topluma vereceği ağız- diş sağlığı hizmetinin en üst düzeyde olabilmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitime de büyük önem vermektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve 37 Dişhekimleri Odası, 36 yıllık geçmişlerinden gelen birikimle halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeleri ile ulusal ağız diş sağlığı politikalarının oluşmasında katkı yapmaya hazırdır.                                                              

Bütün bu zorluk ve engellemelere karşın, meslek örgütümüz olan TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, meslektaşlarından ve odalarından aldığı güç ile halkın ağız ve diş sağlığını koruyup geliştirmeye ve meslektaşlarının haklarının savunucusu olmaya devam edecektir.

Covit-19 Pandemisi süresince Kaybettiğimiz Tüm Sağlık Çalışanlarımız ve  vatandaşlarımızı bir kez daha Saygı ve rahmetle anıyoruz.              Bu duygularımla, meslektaşlarımızın ve halkımızın 22 Kasım Ulusal Diş hekimliği Gününü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Gününü kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Başkan Lütfü Savaş, Genç girişimcilerin organize ettiği panele katıldı!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TOBB Hatay Il Genç Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen ‘2022 Yılında Türkiye...
Prof. Dr. Karataş’tan  Vali Doğan’a, Ziyaret
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’yi makamında...
Yörükler, Devletin hizmetinden memnun kaldılar!
Hatay’ın Hassa ilçesinin Suriye sınır bölgesinde kış mevsimini geçirmeye çalışan  Yörükler, Devlet yetkililerine teşekkür ettiler. Hassa’ya yağan kar nedeniyle Yörükler...
Dörtyol’da Büyük Birlik Partisi Gazetecileri Ağırladı
Büyük Birlik Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Nazmi Kıymacı Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyelerini kahvaltıda ağırladı. Ülke, bölge ve ilçe gündeminin genel...
İskenderun’da silahla yaralanma olayına adı karışan 3 kişi tutuklandı
Hatay’ın İskenderun  ilçesinde silahla yaralanma olayına adı karışan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca  tutuklandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay Emniyet...
Trafik ekipleri 3 günde 2955 Aracı denetledi
Trafik ekipleri 3 gün içerisinde 2955 aracı denetledikleri belirtildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trafiğin denetlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumlu ekipler...
Jandarma Erzin, Hassa ve Yayladağı’nda 2972 paket sigara yakaladı
Jandarma yol kontrolleri sırasında, Erzin, Hassa ve Yayladağı ilçelerinde 1972 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı. Hatay Valiliğinden yapılan açılamada, Erzin,...
Kumar oynayan 3 kişiye 7276 lira idari para cezası
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kıraathaneden kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye toplamda 7276 lira idari para cezası kesildi. Hatay Valiliğinden yapılan...
Antakya’da uyuşturucu satıcısı iki kişi tutuklandı
Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Kanatlı Mahallesinde uyuşturucu maddesi satan iki kişi adli makamlarca tutuklandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay...
Antakya Haraparası’nda bir işyerinde 1020 paket sigara ile 3800 makaron yakalandı
Hatay’ın Merkez ilçe Antakya’ya bağlı Haraparası mahallesinde bir işyerinde gümrük kaçağı 1020 paket sigara ile 3800 adet makaron yakalandı. Hatay...
Jandarma’dan Çocuklara “Jandarma Çocuk kitabı”
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara “Jandarma Çocuk Kitabı” ve boyama kitabı hediye etti. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl...
Hatay’lı Kaymakam karda mahsur kalan Aile’yi ilçe merkezinde misafir etti
Sinop’un Erfelek ilçesi Avlağısökü köyündeki etkili kar yağışı dolayısıyla evde mahsur kalan Nedim-Hamide A. çifti yoğun gayretler sonucunda kurtarılarak, Hatay’lı...
Hatay Büyükşehir Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına karşı tüm birimleriyle hazır!
Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi(AKOM) gelecek hafta beklenen yağışlar öncesi kriz yönetimi toplantısı gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir...
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden Hafta sonu uyarısı!
Hatay Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu meydana gelmesi beklenen şiddetli yağış, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli...
Eğitim-İş’ten 2021-2022 Eğitim Öğretim yarıyıl değerlendirmesi: COVID-19 salgını ile birlikte daha da ağırlaşan sorunlara damga vurdu!
Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şubesi, COVID-19 salgını ile  birlikte Eğitimde daha da ağırlaşan sorunlara damga vurduğunu dile getirdi. 2021-2022 Eğitim...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ