Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 7,33 / Satış: 7,36
€ EURO → Alış: 8,86 / Satış: 8,90

SON DAKİKA

Yahya Hamurcu: Pandemi döneminde Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür

Yahya Hamurcu:  Pandemi döneminde Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür
  • 14.09.2020
  • Yahya Hamurcu: Pandemi döneminde Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür için yorumlar kapalı
  • 361 kez okundu

Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Veteriner Hekimlerin pandemi döneminde  sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hatay Veteriner Hekimleri Odasının 15. olağan Genel kurulunda konuşan Başkan Yahya Hamurcu, pandemi döneminde Veteriner Hekimlerin yaptıkları çalışmaları şöyle dile getirdi:

“Konuşmama geçen cumartesi günü Samandağ ilçemizde başlayan ve içimizi dağlayan bütün müdahalelere rağmen uzun süre söndürülemeyen orman yangınının bizlerde derin bir üzüntü yarattığını belirterek başlamak isterim.

Yangın çıkış sebebinin araştırılması ve sorumluların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Yanan yerlerin betona dönüştürülmesi, rant amaçlı imara ve maden faaliyetlerine açılmasına asla izin verilmemelidir. En kısa zamanda ve en hızlı şekilde tekrar ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Hatay Veteriner Hekimler Odası olarak yapılacak iyileştirme ve ağaçlandırma çalışmalarını yapacak ilgili kuruluşlara destek vereceğimizi odamız adına duyurmak isterim.

Hatay Veteriner Hekimleri Odası, mesleğin toplum yararına kullanılması, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve demokratik kitle örgütü olarak ülke sorunlarına yasal zeminde demokratik tepkiler ortaya koyması gibi görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Odamız bu çerçevede kalarak ulusal ve yerel sorunlara yönelik öneri, görüş ve tepkisini gerek kurumsal üyesi olduğu 14 meslek odasından oluşan Hatay Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bünyesinde yapılan etkinlikler ve basın açıklamalarıyla gerek farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek gerekse de bireysel olarak ortaya koymaktadır.

Değerli Misafirler, Kıymetli Meslektaşlarım,

Ülkemizin ve mesleğimizin içinden geçtiği bu zor dönemde sizlere neler yaptığımızı, neyi savunduğumuzu, neler istediğimizi özetlemek istiyorum:

Pandemiyle mücadele aşamasında dünya genelinde başarı sağlayan ülkelerde  tek  sağlık uygulamaları hız kazanmış Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür. Ülkemize özgü virüsün izolasyonunu herkesten önce Veteriner Hekimler yapmış olmalarına rağmen veteriner hekimlerden yeterince yararlanılmadığını görüyoruz. Bununla beraber   sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmezken, tedavi yaparken yapılan hatalara ceza yaptırımı uygulayan yasaya dahil edildik. Yani korunmaya veya zamma gelince sağlık sınıfı sayılmıyoruz ama ceza vermeye gelince en önce hatırlanan bir meslek grubu oluyoruz.

Son pandemi süreci başta sağlık olmak üzere, ekonomi, sosyal yaşam ve diğer tüm alanlarda önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerin en başına bundan sonrası için zoonoz hastalıklarla mücadele yeni bir politika olarak eklenmelidir. Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlarda karşılaşılan hastalıkların %70’inden fazlası hayvanlardan insanlara geçen, yani zoonoz hastalıklardır. Bu nedenle tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Veteriner hekimlerin başını çektiği koruyucu hekimlik konusunda yeni bir planlama yapılmalıdır. Örneğin COVID 19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden  olan Çin’ in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Gao’nun, Almanya’da bu işin ana karargahı olan Koch Enstitüsü Başkanı Dr. Wieler’in veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor? Sadece isimlerini okur geçeriz ama bu ve daha birçok çağdaş ülkede zoonozlarla mücadelenin en ön saflarında veteriner hekimler  vardır ve olmaya da devam edecektir.

Veteriner Hekimler olarak zoonotik hastalıklarla mücadelede deneyimliyiz, pandemide göreve hazırız, sahada halkla yoğun olarak bir arada olan sağlık sınıfı olan tek meslek grubuyuz, genellikle hastalar bizim ayağımıza gelmez biz hastalarımıza gideriz ve  biz bu işin de üstesinden  geliriz dememize rağmen veteriner hekimlerden yeterince yararlanılmadığını görüyoruz.

Mazisi insanlığa başarılı hizmetlerle dolu bir mesleğin ne kadar zorlu bir eğitimle elde edildiğinin göstergesi olan ve gençlere bunu hatırlatacak taban puan uygulaması da bu mesleğe layık görülmedi. Birçok fakülteye taban puan uygulaması getirilirken Veteriner Fakültelerine bunun neden getirilmediğini de anlamakta zorluk çekiyoruz. Daha da kötüsü örgün olarak, uygulamalı ve aktif derse katılım ve devam gerektiren mesleki eğitim, uzaktan eğitimle verilebilir hale dönüştürüldü. Bütün sağlıkla ilgili eğitim veren bölümlerde yüz yüze eğitim uygulaması kararı alınmışken Veteriner Fakültelerinde neden online eğitim kararı alındığını da anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Değerli Konuklar,

Her geçen gün daha da zorlaşan üretim koşulları yerini üretmemeye bırakıyor. Çiftçi karamsar ve ümitsiz. Birçoğu üretemeyeceğini söylüyor,  üretmemenin maliyetini hesaplıyor. Son yıllarda giderek ağırlaşan olumsuzluklar ve bunun doğrultusunda artan fiyatlar öncelikle hayvansal gıda ile beslenme ihtiyacı olan halkımızın alım gücünü aşmaktadır. Bu durum ülkemizde hayvancılıkla uğraşan kesimler ile bu sektörde profesyonel olarak çalışan meslek mensuplarının çalışma koşullarını, istihdam alanlarını sıkıntılı bir noktaya getirmiştir. Hayvancılıkta önemli miktarda üretimden kaçışlar, üretimde ve hayvan sayılarında önemli azalmalarla kendini göstermiştir.  Şu anda yapılması gereken et ve hayvan ithalatından vazgeçilerek, hayvancılık sektöründe et ve süt üretimine yönelik bir seferberlik ilan edilerek en az beş yıl kalıcı, değişmeyen tedbirler alınarak uygulamaya konulmalıdır.

Ülkemizin güçlü, hızlı hareket edebilen, bağımsız bir Veteriner hekimlik teşkilatına ihtiyacı vardır.  Hayvan sağlığı, hayvan varlığı ve gıda stratejik bir alandır. Bu alanda kilit meslek olan Veteriner hekimlikte son zamanlarda yaşatılan dejenerasyon durdurulmalıdır.

Hayvan sağlığı hizmeti bir hekimlik hizmetidir, çeşitli adlar altında açılan ve hekimlik yetkilerini kullanan bölümler kapatılmalıdır. 

Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan ve yıllardır hayvan ve toplum sağlığı için fedakârca mücadele eden her kademedeki birikimli Veteriner hekimler bu teşkilatın merkezinde olmalıdır.  Tek sağlık konseptine uygun olarak sağlık personeli bir bütün olarak çalışmalı, özlük hakları konusunda da ayrımcılığa tabi tutulmamalıdırlar. Bakanlık koruyucu hekimlik tedbirleri alırken sahada çalışan binlerce serbest Veteriner hekimi yetkilendirmeli, birlikte çalışmanın şartlarını oluşturmalıdır.

Ülke hayvancılığının gelişimi için, hayvancılık desteklemelerinin tarımsal destekler içindeki oranı gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkarılmalıdır. Daha da önemlisi gerek taşıyacağı hastalık riskleri gerekse yerli üretime olumsuz etkileri açısından hayvancılığımızın ölüm fermanı olan hayvansal ürünlerin ve canlı hayvanların ithalatı artık yapılmamalıdır.

Veteriner hekimlerin  gerek teorik gerekse pratik bilgi donanımına sahip olmaları için veteriner fakültelerinin eğitim kadrosu, laboratuvar altyapısı ve hayvan hastanesinin yeterli olması gerekmektedir. Veteriner Fakültesi sayısı ülke ihtiyaçlarının çok üzerinde olup ulusal ya da uluslararası akreditasyon başarısı gösteremeyenlere öğrenci alımı durdurulmalı, öğrenci kontenjanları düşürülmeli, 5 yıl içerisinde bu şartları sağlayamayanlar kapatılmalıdır.

Yerel yönetimlerin görevi kapsamındaki sokak hayvanları, haşere mücadelesi ve halk sağlığı gibi sorunlarla daha etkin ve planlı mücadele edilmesi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden kurulması ve bu kurumlarda veteriner hekim istihdamının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Kamuda çalışan veteriner hekimlerin, 2008 yılında 5510 Sayılı yasada yapılan değişiklikle ellerinden alınan hakları, yani fiili hizmet süresi yeni ifadesiyle yıpranma paylarının yeniden verilmesini talep etmekteyiz.

Veteriner ilaçlarının Veteriner Hekim kontrol ve gözetimi dışında kullanılmasının önüne geçecek tedbirler alınmalı, bunun için veteriner tıbbi ürün satış ve bulundurma ruhsatı bulunmayan hiçbir yerde veteriner ilaçlarının satışına izin verilmemelidir. Veteriner ilaçlarına karekod uygulaması getirilmelidir. Şu anda uygulanan ilaç takip sistemi uygulaması ilacı değil daha çok veteriner hekimi takip eden ve veteriner hekimlere baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hayvansal gıdalardaki ilaç kalıntısı sorunu ilaç takip sistemiyle değil ancak ilaçlara karekod uygulaması getirilerek çözülebilir.

Suni tohumlama dahil hayvan sağlığı hizmetleri mevcut mevzuatta olduğu gibi sadece veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinik ve hayvan hastanelerince yapılmalıdır. Bu hizmetleri vermek isteyenlerin bu kurumlardan hizmet satın almaları zorunlu kılınmalıdır.

 Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan veteriner muayenehane ve polikliniklerinin diğer serbest meslek gruplarında olduğu gibi ayrıca belediyeler tarafından da tekrar ruhsatlandırılmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz. Bu durum tam bir kanayan yaradır.

Değerli Misafirlerimiz,

Bugün ülkemizde devletten hiçbir destek almaksızın birçok hastalığın yok edilmesinde (ki bu hastalıklar arasında kuduz, brucella, verem, şarbon gibi son derece tehlikeli hastalıklar da var) mücadele veren veteriner hekim camiası maalesef uygulanan yanlış politikalar sonucunda yaşam mücadelesi verir hale getirilmiştir.  Ülkemiz genelinde 7500’e yakın serbest veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleriyle yapmış oldukları kamu hizmeti göz önüne alındığında açıkça korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekirken  destek bir yana yaratılan olumsuzluklar içerisinde yaşamak zorunda bırakılmıştır.  Bugüne kadar serbest veteriner hekimleri ayakta tutan icra ettikleri işler bir bir çeşitli çıkar gruplarına pay edilmekte, serbest veteriner hekimliğin geleceği giderek yok edilmektedir. Serbest veteriner hekimlerin hayvancılığımıza daha sağlıklı hizmet verebilmesi, serbest hekimliğin gelişimi için desteklenmesi ve önünün açılması gerekir. Bu amaçla, muayenehane ve poliklinik açacaklara vergi indirimi, ucuz kredi desteği gibi teşvikler verilmelidir. Hayvan sağlığı ve ıslahı konularında Tarım ve Orman Bakanlığı gerekirse hizmet satın almalıdır.

E- Reçete uygulaması  veteriner hekim ile hasta sahibini karşı karşıya getirmekte olup bu uygulama  tamamen kaldırılmalıdır. Veteriner hekim ile hastası arasına bürokrasiyi koymayalım artık. Veteriner hekim hastasıyla mı uğraşacak yoksa bürokrasiyle mi? Serbest Veteriner Hekimlik üzerindeki mevcut ve kamu yararı da olmayan bu bürokrasi bir an önce kaldırmalıdır.

Çok Değerli Konuklar,

Derdimiz çok, diyeceklerimiz daha çok. Burada dile getirdiğimiz sorunlar sadece biz veteriner hekimlerin değil, aynı zamanda ülkemizin de sorunudur. Özellikle çocukların gelişimi ve dengeli beslenmeleri için et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal ürünlerin önemi kimse tarafından yadsınamaz. Bunların sağlıklı ve güvenli üretimi için veteriner hekim olmazsa olmazların başında gelir. Belki bu ürünleri ithal edersiniz ama biz yine uyarı görevimizi yapalım: “ELDEN GELEN ÖĞÜN OLMAZ, O DA VAKTİNDE GELMEZ”.

Genel kurulumuza katılarak bizi onurlandıran misafirlerimize, odamıza ve mesleğimize sahip çıkmanın güzel bir örneğini gösteren üyelerimize teşekkür eder, Genel Kurulumuzun Veteriner Hekimlik Mesleğimize, Hatay’ımıza, ülkemize, hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.”

Hilafet çağrısı yapanlara Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesinden suç duyurusu
Atatürkçü Düşünce Derneği Dörtyol ve Payas Şubeleri sosyal medya üzerinden hilafet çağrısı yapanlara karşı, hilafetin kaldırılışının 97. yıl dönümünde suç...
Hatay’ın Melekleri Galatasaray’a mağlup oldu: 63-74
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. Haftasında konuk ettiği  Galatasaray’a 63-74 yenildi. Oynadığı...
HAT SU: Kayıp  ve Kaçaklara karşı mücadele sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu şebekelerinde oluşan arızalardan kaynaklı su kaybını önlemek için il...
Atakaş Hatayspor Sivas deplasmanından Bir puanla döndü: 1-1
Süper ligin süper takımı Atakaş Hatayspor, Sivas deplasmanından bir puanla döndü. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi...
HAT SU: Suyu korumak ve sağlık için çalışmalar tam gaz!
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarında hız kesmeyerek hayata geçirdiği ‘Antakya Merkez İçme Suyu İkmal...
Hatay Büyükşehir ile Defne  Belediyesi’nden Kadına yönelik şiddetle mücadele için ortak proje
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlayacak ortak bir proje için Defne Belediyesi ile birlikte kolları sıvadı. İki...
Atakaş Hatayspor’dan  Tayfur Sökmen’e anma mesajı
Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in 41. Ölüm yıldönümünde yayınladığı mesajla andı. Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü sosyal medya...
Antakya Belediyesi, eski Çukobirlik Pazar yerini yeniden inşa ediyor
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, eski Çukobirlik pazarının olduğu yerin sıkıntılarını çözdüklerini, o alanı Antakya’ya yepyeni, tertemiz bir semt pazarı...
Antakya Belediyesi’nin Dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Antakya Belediyesi ekipleri, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya...
New York Tımes EXPO 2021 moskotlarında Gazella Gazella Ceylanlarına yer verdi
Amerika Birleşik Devletlerinin saygın gazetelerinden New York Tımes’ın EXPO 2021 moskotlarında Gazella Gazella Ceylanlarına yer verdi. Hatay’ın simgelerinden olan dağ...
Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, vefatının 41. Yılında anıldı
Hatay Devleti’nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in vefatının 41. yıldönümü münasebeti ile düzenlenen törenle anıldı. Hatay Valilik bahçesinde düzenlenen...
CHP’li Güzelmansur: İnsanlarımız artık Samandağ-Antakya yolunda trafik kazalarında ölmesin
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya-Samandağ karayolunun bitirilmemesi konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı...
HAT SU: Dörtyol’un su kapasitesi güçlendiriliyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Dörtyol’un su kaynaklarını ve iletim seviyesini daha arttırmak için sondaj kuyusu...
Kıyıya vuran uzun Balina, Balina Deniz Müzesinde sergilenecek
İskenderun Körfezi’nde kıyıya vuran yaklaşık 12 metre boyundaki Uzun Balina (Balaenoptera physalus) yavrusu, yapılan incelemenin ardından denizden çıkarılarak İskenderun Teknik...
İş cinayetleri ve işçi katliamları artarak devam ediyor
TMMOB Hatay İş Cinayetlerine Karşı  Dönem Sözcüsü  Ufuk Akdeniz, iş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının artarak devam ettiğini öne sürdü. 3...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ