Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 8,41 / Satış: 8,44
€ EURO → Alış: 10,00 / Satış: 10,04

SON DAKİKA

Yahya Hamurcu: Pandemi döneminde Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür

Yahya Hamurcu:  Pandemi döneminde Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür
  • 14.09.2020
  • Yahya Hamurcu: Pandemi döneminde Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür için yorumlar kapalı
  • 589 kez okundu

Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Veteriner Hekimlerin pandemi döneminde  sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hatay Veteriner Hekimleri Odasının 15. olağan Genel kurulunda konuşan Başkan Yahya Hamurcu, pandemi döneminde Veteriner Hekimlerin yaptıkları çalışmaları şöyle dile getirdi:

“Konuşmama geçen cumartesi günü Samandağ ilçemizde başlayan ve içimizi dağlayan bütün müdahalelere rağmen uzun süre söndürülemeyen orman yangınının bizlerde derin bir üzüntü yarattığını belirterek başlamak isterim.

Yangın çıkış sebebinin araştırılması ve sorumluların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Yanan yerlerin betona dönüştürülmesi, rant amaçlı imara ve maden faaliyetlerine açılmasına asla izin verilmemelidir. En kısa zamanda ve en hızlı şekilde tekrar ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Hatay Veteriner Hekimler Odası olarak yapılacak iyileştirme ve ağaçlandırma çalışmalarını yapacak ilgili kuruluşlara destek vereceğimizi odamız adına duyurmak isterim.

Hatay Veteriner Hekimleri Odası, mesleğin toplum yararına kullanılması, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve demokratik kitle örgütü olarak ülke sorunlarına yasal zeminde demokratik tepkiler ortaya koyması gibi görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Odamız bu çerçevede kalarak ulusal ve yerel sorunlara yönelik öneri, görüş ve tepkisini gerek kurumsal üyesi olduğu 14 meslek odasından oluşan Hatay Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bünyesinde yapılan etkinlikler ve basın açıklamalarıyla gerek farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek gerekse de bireysel olarak ortaya koymaktadır.

Değerli Misafirler, Kıymetli Meslektaşlarım,

Ülkemizin ve mesleğimizin içinden geçtiği bu zor dönemde sizlere neler yaptığımızı, neyi savunduğumuzu, neler istediğimizi özetlemek istiyorum:

Pandemiyle mücadele aşamasında dünya genelinde başarı sağlayan ülkelerde  tek  sağlık uygulamaları hız kazanmış Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür. Ülkemize özgü virüsün izolasyonunu herkesten önce Veteriner Hekimler yapmış olmalarına rağmen veteriner hekimlerden yeterince yararlanılmadığını görüyoruz. Bununla beraber   sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmezken, tedavi yaparken yapılan hatalara ceza yaptırımı uygulayan yasaya dahil edildik. Yani korunmaya veya zamma gelince sağlık sınıfı sayılmıyoruz ama ceza vermeye gelince en önce hatırlanan bir meslek grubu oluyoruz.

Son pandemi süreci başta sağlık olmak üzere, ekonomi, sosyal yaşam ve diğer tüm alanlarda önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerin en başına bundan sonrası için zoonoz hastalıklarla mücadele yeni bir politika olarak eklenmelidir. Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlarda karşılaşılan hastalıkların %70’inden fazlası hayvanlardan insanlara geçen, yani zoonoz hastalıklardır. Bu nedenle tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Veteriner hekimlerin başını çektiği koruyucu hekimlik konusunda yeni bir planlama yapılmalıdır. Örneğin COVID 19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden  olan Çin’ in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Gao’nun, Almanya’da bu işin ana karargahı olan Koch Enstitüsü Başkanı Dr. Wieler’in veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor? Sadece isimlerini okur geçeriz ama bu ve daha birçok çağdaş ülkede zoonozlarla mücadelenin en ön saflarında veteriner hekimler  vardır ve olmaya da devam edecektir.

Veteriner Hekimler olarak zoonotik hastalıklarla mücadelede deneyimliyiz, pandemide göreve hazırız, sahada halkla yoğun olarak bir arada olan sağlık sınıfı olan tek meslek grubuyuz, genellikle hastalar bizim ayağımıza gelmez biz hastalarımıza gideriz ve  biz bu işin de üstesinden  geliriz dememize rağmen veteriner hekimlerden yeterince yararlanılmadığını görüyoruz.

Mazisi insanlığa başarılı hizmetlerle dolu bir mesleğin ne kadar zorlu bir eğitimle elde edildiğinin göstergesi olan ve gençlere bunu hatırlatacak taban puan uygulaması da bu mesleğe layık görülmedi. Birçok fakülteye taban puan uygulaması getirilirken Veteriner Fakültelerine bunun neden getirilmediğini de anlamakta zorluk çekiyoruz. Daha da kötüsü örgün olarak, uygulamalı ve aktif derse katılım ve devam gerektiren mesleki eğitim, uzaktan eğitimle verilebilir hale dönüştürüldü. Bütün sağlıkla ilgili eğitim veren bölümlerde yüz yüze eğitim uygulaması kararı alınmışken Veteriner Fakültelerinde neden online eğitim kararı alındığını da anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Değerli Konuklar,

Her geçen gün daha da zorlaşan üretim koşulları yerini üretmemeye bırakıyor. Çiftçi karamsar ve ümitsiz. Birçoğu üretemeyeceğini söylüyor,  üretmemenin maliyetini hesaplıyor. Son yıllarda giderek ağırlaşan olumsuzluklar ve bunun doğrultusunda artan fiyatlar öncelikle hayvansal gıda ile beslenme ihtiyacı olan halkımızın alım gücünü aşmaktadır. Bu durum ülkemizde hayvancılıkla uğraşan kesimler ile bu sektörde profesyonel olarak çalışan meslek mensuplarının çalışma koşullarını, istihdam alanlarını sıkıntılı bir noktaya getirmiştir. Hayvancılıkta önemli miktarda üretimden kaçışlar, üretimde ve hayvan sayılarında önemli azalmalarla kendini göstermiştir.  Şu anda yapılması gereken et ve hayvan ithalatından vazgeçilerek, hayvancılık sektöründe et ve süt üretimine yönelik bir seferberlik ilan edilerek en az beş yıl kalıcı, değişmeyen tedbirler alınarak uygulamaya konulmalıdır.

Ülkemizin güçlü, hızlı hareket edebilen, bağımsız bir Veteriner hekimlik teşkilatına ihtiyacı vardır.  Hayvan sağlığı, hayvan varlığı ve gıda stratejik bir alandır. Bu alanda kilit meslek olan Veteriner hekimlikte son zamanlarda yaşatılan dejenerasyon durdurulmalıdır.

Hayvan sağlığı hizmeti bir hekimlik hizmetidir, çeşitli adlar altında açılan ve hekimlik yetkilerini kullanan bölümler kapatılmalıdır. 

Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan ve yıllardır hayvan ve toplum sağlığı için fedakârca mücadele eden her kademedeki birikimli Veteriner hekimler bu teşkilatın merkezinde olmalıdır.  Tek sağlık konseptine uygun olarak sağlık personeli bir bütün olarak çalışmalı, özlük hakları konusunda da ayrımcılığa tabi tutulmamalıdırlar. Bakanlık koruyucu hekimlik tedbirleri alırken sahada çalışan binlerce serbest Veteriner hekimi yetkilendirmeli, birlikte çalışmanın şartlarını oluşturmalıdır.

Ülke hayvancılığının gelişimi için, hayvancılık desteklemelerinin tarımsal destekler içindeki oranı gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkarılmalıdır. Daha da önemlisi gerek taşıyacağı hastalık riskleri gerekse yerli üretime olumsuz etkileri açısından hayvancılığımızın ölüm fermanı olan hayvansal ürünlerin ve canlı hayvanların ithalatı artık yapılmamalıdır.

Veteriner hekimlerin  gerek teorik gerekse pratik bilgi donanımına sahip olmaları için veteriner fakültelerinin eğitim kadrosu, laboratuvar altyapısı ve hayvan hastanesinin yeterli olması gerekmektedir. Veteriner Fakültesi sayısı ülke ihtiyaçlarının çok üzerinde olup ulusal ya da uluslararası akreditasyon başarısı gösteremeyenlere öğrenci alımı durdurulmalı, öğrenci kontenjanları düşürülmeli, 5 yıl içerisinde bu şartları sağlayamayanlar kapatılmalıdır.

Yerel yönetimlerin görevi kapsamındaki sokak hayvanları, haşere mücadelesi ve halk sağlığı gibi sorunlarla daha etkin ve planlı mücadele edilmesi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden kurulması ve bu kurumlarda veteriner hekim istihdamının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Kamuda çalışan veteriner hekimlerin, 2008 yılında 5510 Sayılı yasada yapılan değişiklikle ellerinden alınan hakları, yani fiili hizmet süresi yeni ifadesiyle yıpranma paylarının yeniden verilmesini talep etmekteyiz.

Veteriner ilaçlarının Veteriner Hekim kontrol ve gözetimi dışında kullanılmasının önüne geçecek tedbirler alınmalı, bunun için veteriner tıbbi ürün satış ve bulundurma ruhsatı bulunmayan hiçbir yerde veteriner ilaçlarının satışına izin verilmemelidir. Veteriner ilaçlarına karekod uygulaması getirilmelidir. Şu anda uygulanan ilaç takip sistemi uygulaması ilacı değil daha çok veteriner hekimi takip eden ve veteriner hekimlere baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hayvansal gıdalardaki ilaç kalıntısı sorunu ilaç takip sistemiyle değil ancak ilaçlara karekod uygulaması getirilerek çözülebilir.

Suni tohumlama dahil hayvan sağlığı hizmetleri mevcut mevzuatta olduğu gibi sadece veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinik ve hayvan hastanelerince yapılmalıdır. Bu hizmetleri vermek isteyenlerin bu kurumlardan hizmet satın almaları zorunlu kılınmalıdır.

 Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan veteriner muayenehane ve polikliniklerinin diğer serbest meslek gruplarında olduğu gibi ayrıca belediyeler tarafından da tekrar ruhsatlandırılmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz. Bu durum tam bir kanayan yaradır.

Değerli Misafirlerimiz,

Bugün ülkemizde devletten hiçbir destek almaksızın birçok hastalığın yok edilmesinde (ki bu hastalıklar arasında kuduz, brucella, verem, şarbon gibi son derece tehlikeli hastalıklar da var) mücadele veren veteriner hekim camiası maalesef uygulanan yanlış politikalar sonucunda yaşam mücadelesi verir hale getirilmiştir.  Ülkemiz genelinde 7500’e yakın serbest veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleriyle yapmış oldukları kamu hizmeti göz önüne alındığında açıkça korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekirken  destek bir yana yaratılan olumsuzluklar içerisinde yaşamak zorunda bırakılmıştır.  Bugüne kadar serbest veteriner hekimleri ayakta tutan icra ettikleri işler bir bir çeşitli çıkar gruplarına pay edilmekte, serbest veteriner hekimliğin geleceği giderek yok edilmektedir. Serbest veteriner hekimlerin hayvancılığımıza daha sağlıklı hizmet verebilmesi, serbest hekimliğin gelişimi için desteklenmesi ve önünün açılması gerekir. Bu amaçla, muayenehane ve poliklinik açacaklara vergi indirimi, ucuz kredi desteği gibi teşvikler verilmelidir. Hayvan sağlığı ve ıslahı konularında Tarım ve Orman Bakanlığı gerekirse hizmet satın almalıdır.

E- Reçete uygulaması  veteriner hekim ile hasta sahibini karşı karşıya getirmekte olup bu uygulama  tamamen kaldırılmalıdır. Veteriner hekim ile hastası arasına bürokrasiyi koymayalım artık. Veteriner hekim hastasıyla mı uğraşacak yoksa bürokrasiyle mi? Serbest Veteriner Hekimlik üzerindeki mevcut ve kamu yararı da olmayan bu bürokrasi bir an önce kaldırmalıdır.

Çok Değerli Konuklar,

Derdimiz çok, diyeceklerimiz daha çok. Burada dile getirdiğimiz sorunlar sadece biz veteriner hekimlerin değil, aynı zamanda ülkemizin de sorunudur. Özellikle çocukların gelişimi ve dengeli beslenmeleri için et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal ürünlerin önemi kimse tarafından yadsınamaz. Bunların sağlıklı ve güvenli üretimi için veteriner hekim olmazsa olmazların başında gelir. Belki bu ürünleri ithal edersiniz ama biz yine uyarı görevimizi yapalım: “ELDEN GELEN ÖĞÜN OLMAZ, O DA VAKTİNDE GELMEZ”.

Genel kurulumuza katılarak bizi onurlandıran misafirlerimize, odamıza ve mesleğimize sahip çıkmanın güzel bir örneğini gösteren üyelerimize teşekkür eder, Genel Kurulumuzun Veteriner Hekimlik Mesleğimize, Hatay’ımıza, ülkemize, hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.”

Aalen Belediye Başkanı Thilorentscler’den EXPO alanına ziyaret
Hatay’ın Almanya’daki kardeş şehriAalen’inBelediye Başkanı ThiloRentschler ve beraberindeki heyet 10 Aralık’ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay’ın Antakya-Defne bölgesindeki...
Kardeş Şehir Aalen Heyeti’nden Vali Rahmi Doğan’a Ziyaret
Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Kardeş Şehir” projesi kapsamında, Hatay  ile kardeş şehir olan Almanya Aalen şehrinin Belediye Başkanı Thilo Rentschler...
Hatay ADD Şube Başkanı Doç. Dr. Kezban Kuran: Düzensiz göçmen akını; ülkemizin ve Milletimizin geleceği için tehdittir!
Atatürkçü Düşünce Derneği  Hatay Şube Başkanı Doç. Dr. Kezban Kuran, düzensiz göçmen akınının Türkiye ve Türk Milletinin geleceği için tehdit...
Başkan Lütfü Savaş: EXPO güzel başlayacak, güzel devam edecek ve müthiş şekilde sonlanacak!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın Almanya’daki iki kardeş şehrinden biri olan ve EXPO 2021 Hatay organizasyonu...
KESK’li kadınlar: Taleplerimiz yaşamsal, birlikte mücadele gücümüzdür!
SES Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Polat, “KESK’li kadınlar olarak taleplerimiz yaşamsal, birlikte mücadele gücümüzdür” vurgusu yaptı. KESK’li kadınlar...
Hatay Tabip Odası’ndan çağrı: Okulları açalım!
Hatay Tabip Odası, çocukların geleceği ile oynamanın bahanesi olamayacağını vurgulayarak, Okulların açılması çağrısında bulundu. Hatay Tabip Odası okulların açılmasıyla ilgili...
Antakya Polifonik Korolar Derneği “ACT MUSIC” projesini başlattı!
Antakya Polifonik  Korolar Derneği ile Avrupa Birliği Erasmus  programı kapsamında Gençlik Değişim projesinin startı  Sezgin Suna tarafından verildi. Harbiye’de bir...
Hatay Barosu her üye için TEMA’ya fidan bağışlayacak
Hatay Barosu, Türkiye ve Hatay’da meydana gelen yangınlardan dolayı, her üyesi için TEMA vakfına bir fidan edeceğini belirtti. Hatay Barosu,...
Atakaş Hatayspor  Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Erzurum’dan sonra Düzce Topuk yaylasına geçen Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor Kulübünün inter sitesinden yapılan açıklamada, “Takımımız...
İskenderun’da bahçede gömülü 83 adet tabanca mermisi yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bahçede gömülü vaziyette 81 adet tabanca mermisi yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İskenderun NSM Grup Amirliği görevlilerince...
İskenderun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi çeşitli uyuşturucu madde ve 1 tüfekle yakalandı!
Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi çeşitli uyuşturucu madde ile bir tüfekle yakalandılar. Hatay Valiliğinden yapılan...
İskenderun’da Şüphe üzerine durdurulan araçta 600 gram esrar yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 2 kişiyle birlikte 600 gram esrar yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İskenderun NSM...
Gümrük kaçağı 340 bin adet Makaron yakalandı
Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı mahallesinde bir araçta gümrük kaçağı 340 bin adet makron yakalandı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada,...
Kırıkhan ilçesinde bir evde 5 kök dişi hint keneviri yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir evde yapılan aramada 5 kök dişi hint keneviri yakalandığı belirtildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırıkhan...
Yayladağında boş arazide hint keneviri eken iki kişi göz altına alındı
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde boş arazide hint keneviri eken M.K ve M.K şahıslar göz altınaalındı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Yayladağı İlçe...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ